„Až slovanská řeč bude zníti nad Seinou….“

Odkud se vzal název Slované. Teorií je více, jedna z nich hovoří o tom, že je odvozen od slova sláva, slavný, slovutný, proslulý. Na tomto pojetí bazíruje např. obrozenecký básník Ján Kollár ve svém díle Slávy dcera. Zde mj. předpovídá slavnou budoucnost Slovanů např. veršem cituji: „Až slovanská řeč bude zníti nad Seinou….“ Realita dokonce předčila jeho očekávání. Slovanská řeč sice na Seinou nezní, ale za to rezonuje nad Ženevským jezerem a řekou Potomac, kdy ruština tvoří jeden z jednacích jazyků OSN.

Přečtěte si více o o„Až slovanská řeč bude zníti nad Seinou….“

Den Slovanské vzájemnosti 9.9.2023

Den slovanské vzájemnosti, Kamil Papežík, Frýdek Místek, 9.9.2023   Den slovanské vzájemnosti, Vladimíra Vítová, Frýdek Místek, 9.9.2023   Den Slovanské vzájemnosti – 9.9.2023, přehrada Olešná. KTV live     Představitelé […]

Světonázor českého člověka

Jak celá česká historie, tak i posledních třicet let po pádu socialismu ukazují, že nestojíme spolu s anglo-sionskou říší Západu na stejných hodnotách. Naše mentalita je jiná – nechceme se účastnit přepadání cizích zemí, nechceme žít ve lži, podvodu a věčné nenávisti.
Přečtěte si více o oSvětonázor českého člověka