Světonázor českého člověka

Jak celá česká historie, tak i posledních třicet let po pádu socialismu ukazují, že nestojíme spolu s anglo-sionskou říší Západu na stejných hodnotách. Naše mentalita je jiná – nechceme se účastnit přepadání cizích zemí, nechceme žít ve lži, podvodu a věčné nenávisti.

(část někdejšího rozhovoru Jana Kozáka s Vlad. Vítovou na Svobodném vysílači CS)

Světonázor dnešního českého člověka by měl vycházet z naší slovanské mentality a víry a také z poučení z naší historie. Obecným cílem by měla být svoboda člověka i národa s panováním míru a přátelství se sousedními národy. Avšak samostatnost i svoboda jsou odvislé a přímo vyplývají z existence samostatného myšlení a cítění. Jestliže přijmeme cizí vzory a cizí ideologie, nežijeme autentický život – nemáme sami sebe – a stáváme se otroky myšlení cizího.

Jak celá česká historie, tak i posledních třicet let po pádu socialismu ukazují, že nestojíme spolu s anglo-sionskou říší Západu na stejných hodnotách. Naše mentalita je jiná – nechceme se účastnit přepadání cizích zemí, nechceme žít ve lži, podvodu a věčné nenávisti, i kdyby měly přinášet dočasné výhody a hmotné bohatství.

V minulých dobách jsme byli v mocenském područí biblického židokřesťanství – a to jak pod nadvládou katolíků, demokratů či marxistů. Germánské obsazení naší země s rasistickou ideologií, která nás chtěla všechny vyhladit, bylo potom ještě tíživější než nadvláda židokřesťanství. Marx-leninismus byl a je totiž jen zdánlivým nepřítelem Bible a její ideologie. Je tomu tak proto, že oba směry útočí ideově na ušlechtilou podstatu člověka, kterou se snaží zničit. Oba jsou „vzpourou davů“, tj. pracují pro nadvládu spodního nízkého člověka – ať už omylným ideálem židokřesťanského „humanismu“, který definuje člověka jako „věčného hříšníka“, anebo v marxismu „avantgardou dělníků a rolníků“. Demokracie usiluje potom jako pokračovatelka biblické ideologie o totéž – to nejspodnější je „svaté“ a má být zdrojem vší světské moci.

Naděje dnešního člověka spočívá proto v probuzení z této ideologie nízkosti, tím že se odvrátí od nadvlády biblického boha a jeho ideologie – a to jak v jeho východní autoritativní a příkazové, tak v západní ještě nebezpečnější korupční a hedonistické podobě – a najde cestu k pravé a osvědčené moudrosti našich předků – k pochopení a obnovení úcty k věčnému duchovnímu Člověku a Jeho kvalitám v nás. „Humanismus“ v podání židokřesťanství vede člověka dolů, protože ho sestavuje pouze z hodnot světských – na času a moci vybudovaných. Hodnoty Člověka jsou ale duchovní, tj. věčnějsoucí, a vymykají se jakékoliv světské moci. Ziskuchtivost, konzum a nekonečná žádostivost jako smysl života současné společnosti pro udržitelný stav světa do budoucna nestačí.

Všechny duchovní kvality Člověka, jako je úcta k pravdě, inteligence, charakternost, spravedlnost, přátelskost a srdečnost atd., nejsou totiž nějakými pouze pragmatickými kvalitami vyrobenými světským rozumem za účelem našeho prospěchu, ale věčnými hodnotami naší bytostné podstaty, ze kterých lidský život jako takový pramení a skrze ně trvá. Proto je velmi nutné rozvíjet a hlásat ideál této nové probuzené humanity, který bude trvat na důsledné obraně ušlechtilých lidských hodnot a který bude jako cíl nadřazen všem ostatním světským programům. Tento mediálně a filosoficky široce popularizovaný a vysvětlovaný ideál dokáže ubránit dobrého člověka i společnost před spodní silou kriminality a pravdoláskařské „svobody“ – před silou Hada.

Tento nový, Bibli a její nenávistnou ideologii odstraňující ideál, je neodmyslitelný od současně pěstovaného ideálu míru, ba přímo s ním splývá. Mír však nevzniká a netrvá pouhým poražením nepřítele, nýbrž pochopením staré indoevropské nauky o třech silách světa. Tato nauka učí, že kromě dvou sil přirozené polarizace, existuje ještě síla třetí, rodící se věčným srážením dualistických sil světa proti sobě, síla která má podobu vnitřního Světla poznání, pevnosti, klidu a vyrovnanosti tím, že ovládá a drží na uzdě obě nepřátelské polarity a nedopouští tak, aby se rozhořel požár nenávisti. Bez pěstování této „střední síly“ není trvalý mír možný, ani stabilizace společnosti, i člověka samého. Jen skrze tuto „střední sílu Světla“ dosáhne člověk i společnost pravou oporu, která jí umožní odolat každé potopě.

Kvůli rovnováze světových sil je proto v současnosti nutné podporovat silné a pevné kontinentální Rusko, které je schopno zastavit agresivitu podvodního světa Hada, jehož síla má epicentrum v USA. Všechna křižácká tažení minulosti i současnosti jsou Hadem koncipována tak, aby pošpinila vinou všechny účastníky, tj. jeho lokaje a sluhy, a tak je pevně spoutala „hříchem“ pod svou nadvládu. Jakákoliv spoluúčast na vraždění v Srbsku, Iráku, Afganistánu, Libyji, Sýrii, Ukrajině atd. stmeluje všechny tyto účastníky do skupiny těch, kteří se již do smrti budou bát podívat se pravdě do očí – budou se bát Člověka, tj. hlasu svědomí, a budou proto dál ochotně Hadu sloužit.

Politicky je proto třeba usilovat o vystoupení z vojenského paktu NATO, který vtahuje všechny Hadem dobyté kolonie do této židokřesťanské pasti. Jako český politický program do budoucna je třeba vytyčit trvalou snahu o přiznání statutu neutrální země, tak jak to mají naši sousedé v Rakousku. Chceme být zemí míru a panujícího Člověka.

Mgr. Jan Kozák, badatel, překladatel a učitel
v oblasti indoevropské duchovní tradice

 
 

Bibliotheca Gnostica ‒ nakladatelství Jana Kozáka
(nabídka knih, přednášky, Prokopská škola aj.)

 

Zdroj:Původní stránky ANS – zde

 


  
  

Autor příspěvku: ans

5 7 hlasů
Ohodnoťte článek
7 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Petra
Petra
2. 5. 2021 13:16

To je velmi zajímavá úvaha, jsem křesťankou skoro 20 let a čím déle věřím, tím více mám problémy přijímat poslední překlady Bible, kde jeden verš odporuje druhému. Také nemám ráda pojem židokřesťanství, V Kristu se totiž Starý zákon uzavřel a začíná Nový – Evangelium. Evangelium původních církví – věřím – 100% bylo jiné, než to, co je nám různými židokatolickými překlady předkládáno nyní a v minulých 2000 letech. Proto se spoléhám pouze na svou víru. Ale díky, tohle zkusím a poslechnu si pana Kozáka …

Antonín
Antonín
30. 4. 2021 22:50

A jen ještě maličkost…v této realitě žiji již 50let a čím více stárnu,přemýšlím..atd..je s podivem,že „SCIO ME NIHIL SCARE“…je právě nyní“jaksi nepatřičné“.Neumím to vyjádřit jinak,byť český jazyk je bohatý,ale za sebe mohu říci asi tolik…Snaž se mít co největší obzor,ale mluv a jednednej pak dle své INTUICE.Možná se to zdá divné,ale právě ta intuice+informace+..NIKDY NEZKLAMALA. Přeji pevné zdraví v časech „svědků Covidových“.

Antonín
Antonín
30. 4. 2021 22:28

Pan Kozák je úžasná bytost.Takových víc.Nyní vytanul v mysli Pan.Ludvík Souček…što slučílos?A kde se asi nachází Tušení světla…

Marika
Marika
30. 4. 2021 22:23

Článek jsem nečetla, názory pana Kozáka znám moc dobře.
Bylo by dobré, kdyby vše sepsal po úrovních, od nejdednoduššího po složitější, aby tak vznikly učebnice povinné na všech školách. Místo multikulty od první třídy, vlastenectví a skutečné naše dějiny na všech školách od první třídy.

Svatoslav Butora
Svatoslav Butora
30. 4. 2021 13:55

Přeji hezký den. Děkuji za Váš příspěvek. Co se týká civilizačních hodnot, stačí si dát vedle sebe „hodnoty“ tzv.Západu tj.hodnoty USA a spol. a tzv.EU a spol. a hodnoty Sluhů Vatikánu a hodnoty Sluhů Mohameda, kteří vytvořili pod vedením OSN/UN/ spojenectví za účelem rozbití a zničení Ruské Federace a rozbití a podmanění Číny a Dálneho Východu.
Pod vylhanými záminkami tzv.Západ proléval po II.sv.v. krev nevinných lidí v Guatemale, Chile, Panamě a krev nevinných lidí ve Vietnamu, Iráku, Syrii a v Jugoslávii. Těch Západních (hlavně USA agresí) je mnohonásobně víc, ale tyto zmíněné jsou poslední do očí bijící projevy vylhaných „hodnot“ Západu.
Pan Kozák má pravdu v tom, že naše historické zkušenosti naše národy nezařazují k „hodnotám“ tzv.Západu. Lidé na tzv.Západě jsou stejně ohroženi jejich vládnoucím Světem Kapitálu jako i teď my. Svět Kapitálu a demokracie nejsou kompatibilní.
My nejsme spojenci tzv.Západu a tzv.Západ není náš kolektivní spojenec. Tzv.Západ (tj.jeho politické špičky) jednal vždy jen s cílem rozšířit počet ovládaných závislých podmaněných území.
Naše vlastní nedokonalosti jsme byly schopni odstraňovat v krátkém čase my sami. Tzv. Západ se pod kouřovou clonou ochrany „západních hodnot“ vetřel do našich životů a našich zemí s přispěním našich vládnoucích Nevědomců, a s jejich pomocí nás zbavili samostat-nosti a soběstačnosti a většiny výrobních prostředků. Ve jménu „jejich hodnot“ jsme závislí ve většině životních komodit.
Teď Západní Prznitelé Svobody plánují pomocí umělé kovidní krize uskutečnit darebácký světovládní Velký Reset – tj. krádež života lidí a jejich majetků a našich území ve prospěch Darebácké Světové Vlády. I na momentální české vylhané kause „Vrbětice“ je vidět, že našim Sluhům Světa Kapitálu je každá lež o Rusku a vylhané neexistující důkazy blízká. V české televizi a v parlamentu a v senátu probíhá destrukce české (i slovenské) pospolitosti – a celá nenažraná tzv.EU tomu tleská. To jsou hodnoty tzv.Západu : Lež a Lež a Destrukce a Lež…a nade vším bdící celosvětová umělá kovidní lživá destrukční tlama Hada se sídlem v OSN a v USA.
Akurát chci polemizovat se zapojením lidí -skutečných křesťanů všeho druhu – a zapojením lidí – skutečných židů všeho druhu – do toho destruktivního balíku Sluhů Hada. A také by jsem z toho balíku Sluhů Hada vyjmul i lidi – kteří se stali vyznávači Mohameda bez touhy nenávidět lidi jiného vyznání. Kupř. v Syrii se dařilo i křesťanům i židům i mohamedánům žít vedle sebe v míru podobně jako v Ruské Federaci. To jen světovládní USA parchanti zničili co se dalo a vyvolali barbarskou imigrační pohromu pod vedením barbarské OSN.
My-naše národy z Čech i Slovenska – a také národy Ruské Federace civilizačně dospěly na daleko vyšší úroveň než má tzv.Západ. Proto jsme se stali objektem agrese tzv.Západu bez hodnot. Proto je aktuální zbavit se jha darebácké tzv. EU a spol. Je potřeba obnovit Federaci ČR a SR bez závazků k Sluhům Hada. Zakladatelé ČSR věděli, proč si na velmocích vymohli etablování ČSR včetně Zakarpatské Ukrajiny. Věděli s kým máme tu čest sousedit. Věděli, jak se mocným sousedům bránit. Tož tak, je třeba se odpoutat od věčitých Sluhů Hada.