Světonázor českého člověka

Jak celá česká historie, tak i posledních třicet let po pádu socialismu ukazují, že nestojíme spolu s anglo-sionskou říší Západu na stejných hodnotách. Naše mentalita je jiná – nechceme se účastnit přepadání cizích zemí, nechceme žít ve lži, podvodu a věčné nenávisti.
Přečtěte si více o oSvětonázor českého člověka