ANS na setkání Slovanů na Slovensku

Setkání Slovanů v malebné obci Nitranské Rudno
 

Organizátorem akce byl pan Milan Matějov + spolek SLOVAN – NÁRODNÍ SNĚM JEDNOTY.

 

Mezi zúčastněnými subjekty byly:

 Slovan – Národný snem jednoty

BRAT za BRATA

SHO

Slovanské bratstvo

Hnutie ONÁS

Domov – národná strana

Komunistická strana Slovenska

Ľudové Zhromaždenie Živých ľudí

Národný front

Aliancia národných síl

Aktivisté

 

Alianci národních sil ČR zde v rámci české delegace zastupoval její 1. místopředseda, Mgr. Marek Adam, který pronesl zdravici a navrhl přijmout Usnesení o vzájemné spolupráci Slovanů:

 

PREAMBULE:

„My, Slované,

odvoláváme se na naše společné dávné kořeny,

kulturu a civilizaci, jež nás opravňují k tomu, abychom společně bránili naše slovanské krajiny.“

 

USNESENÍ:

1) Odmítáme rozeštvávání slovanských zemí a národů v bratrovražedných válkách za cizí, imperiální zájmy.

2) Požadujeme okamžité vystoupení z EU a z NATO, neboť obě tyto organizace jsou navzájem propojeny, nadřazují nadnárodní korporace nad národní státy a záměrně eskalují válčení v Evropě.

 3) Požadujeme okamžité zahájení mírových jednání a jednoznačně odsuzujeme dodávání zbraní na Ukrajinu. 

 4) Odmítáme vměšování NATO a EU do rusko-ukrajinské krize. 

Požadujeme přizvání zástupců Ruské federace ke společnému jednacímu stolu.

 5) Požadujeme rovněž vytvoření nezávislé vyšetřovací komise při OSN, která prošetří kauzu NORD-STREAM 2.

 

V Nitranském Rudnu 25. 3. 2023

Mgr. Marek Adam

Aliance národních sil 

 
 
 
 
 
 

Autor příspěvku: ANS