Žádost zaslaná senátoru Janu Teclovi a jeho nelogická odpověď

Dobrý den pane senátore Tecle,
pěkně jste se vykroutil z toho, abyste mi otevřeně a upřímně nemusel odpovědět.
Nechápu, jak lze aplikovat zákon – o který se opíráte u druhé otázky – jestli jste podpořil pana senátora Doubravu). Díky tomu předpokládám, že jste se zachoval zbaběle jako ostatní senátoři a odešel ze sálu.
Přitom víte, že pan Doubrava má pravdu a minimálně ode mne víte a snadno si můžete dohledat, že ukrajinský režim je fašistický.
Podle mezinárodního práva má Rusko – jako nástupnický stát Sovětského svazu, který je jednou z vítězných mocností druhé světové války – kdekoli na světě potlačovat fašismus.
Naše vláda, poslanecká sněmovna i senát ale fašistický režim na Ukrajině podporují. Jak byste to nazval pane Tecle? To je vlastizrada.
Dále je vlastizradou, že vláda, poslanci a senátoři nic nedělají proti tomu, aby českým lidem byla přeprodávána jejich vlastní elektřina přes lipskou burzu za 10-20 násobek výrobních cen.
Evidentně nemáte obavy z obyčejných lidí a dále sloužíte americkým paníčkům, kteří chtějí západní Evropu ekonomicky zlikvidovat a používají k tomu i ukrajinský fašistický režim.
Možná si myslíte, že Vás tito paníčkové ochrání. O tom pochybuji, když Vás nechali se naočkovat dvěma dávkami vakcíny, která slouží k depopulaci obyvatelstva. Jste pro ně jen užiteční blbci, které použijí a pak odkopnou.
Co budete dělat až lidé budou hladovět a nebudou mít teplo? 
Asi Vám i toto je jedno, protože na lidech Vám nezáleží a jen se snažíte si zachovat vaše koryta. Z lidí strach nemáte, ale co z ruské armády, pokud začne potlačovat fašismus i v jiných státech? Potom všichni, kteří fašismus podporovali, budou souzeni za vlastizradu.
Jaké jsou tresty za vlastizradu pane Tecle? O tom byste měl přemýšlet a začít se chovat pronárodně, dokud je čas.
Zdeněk Kocman

———- Původní e-mail ———-
From: ‚Marešová Petra‘ <MaresovaP@senat.cz>

To: Zdeněk Kocman

Datum: 18. 7. 2022 14:00:56
Předmět: RE: Kocman Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999_senátor Tecl

Vážený pane Kocmane,

z pověření pana senátora Jana Tecla si dovoluji reagovat na Váš e-mail ze dne 22. června t.r. ve věci žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Ráda bych v této souvislosti upřesnila, že dle zákona o svobodném přístupu k informacím jsou dle § 2 zákona č. 106/1999 Sb. povinnými subjekty státní orgány a veřejné instituce.  Osoba zákonodárce (senátora) tedy není dotčeným orgánem, navíc se dle §4  povinnost poskytnou informace nevztahuje na názory a budoucí rozhodnutí. Níže přikládám rovněž citaci zákona.

Přesto bych Vás jménem pana senátora Jana Tecla chtěla ujistit, že každý senátor se seznamuje se všemi dostupnými a relevantním informacemi, které jsou pro jeho rozhodování nezbytné.

Rovněž pan senátor Tecl se tedy seznámil s podklady, které od Vás obdržel.

K ostatním bodům  Vašeho e-mailu sděluji, že předmětná vyjádření pana senátora Jana Tecla jsou veřejně dostupná a pan senátor se vždy rozhoduje v mezích zákona, podle své svobodné vůle a nejlepšího svědomí.

S úctou

Petra Marešová, asistentka senátora Jana TECLA

https://www.jantecl.cz/kontakty/

Ing. Petra Marešová
+420 604 461 749
maresovap@senat.cz

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106

 

106

ZÁKON

ze dne 11. května 1999

o svobodném přístupu k informacím

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

§ 1

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím.

§ 2

Povinnost poskytovat informace

(1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.

(2) Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.

(3) Zákon se nevztahuje na poskytování informací o údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích, informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví1a), a dalších informací, pokud zvláštní zákon1b) upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.

(4) Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

 

From: Zdeněk Kocman 
Sent: Wednesday, June 22, 2022 7:57 AM
To: Tecl Jan <TeclJ@senat.cz>
Subject: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999

 

Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ohledně vojenského konfliktu na Ukrajině

 

Dobrý den pane senátore, dne 22.6.2022 jsem Vám zaslal uvedené otázky na Vaší oficiální e-mailovou adresu teclj@senat.cz

 

1. Jak jste naložil s informacemi a videozáznamy, které jsem Vám sdělil 20.4.2022 ve Vaší kanceláři v Havlíčkově Brodě ohledně toho, že na Ukrajině vládnou banderovci a fašisti?

 

2. Podpořil jste pana senátora Doubravu, když v senátu řekl pravdu o masakru v Buči, nebo jste odešel ze sálu jako ostatní senátoři?

 

3. Co jako senátor děláte pro energetickou bezpečnost České republiky, aby na podzim bylo dostatek plynu a ropy pro Českou republiku?

  

V Havlíčkově Brodě 22.6.2022

Zdeněk Kocman

Přečtěte si více o oŽádost zaslaná senátoru Janu Teclovi a jeho nelogická odpověď

Dnes Senát schválí jakékoliv absurdní protiruské rozhodnutí. A tento stav se musí změnit.

1. Paní Vítova, oznámila jste, že budete kandidovat do Senátu. Máte za sebou skvělý politický život, zkušenosti ve vládě. Jak hodláte tuto zkušenost využít, pokud budete zvolena do horní komory parlamentu, jaké úkoly si stanovíte?

Přečtěte si více o oDnes Senát schválí jakékoliv absurdní protiruské rozhodnutí. A tento stav se musí změnit.

Senát bez Kubery je vlastně náklaďákem bez brzd

ANS nahlíží na kteréhokoli politika jakéhokoli ideového nastavení samozřejmě jako na člověka. Úmrtí druhého nejvyššího ústavního činitele ČR Jaroslava Kubery je svým náhlým průběhem strašným šokem pro jeho blízké pozůstalé, nejvíce pak pro jeho rodinu, kterou bezmezně miloval. To konečně dával najevo i svými typicky humornými vsuvkami ve svých politických projevech, Přečtěte si více o oSenát bez Kubery je vlastně náklaďákem bez brzd

Komentáře ANS k aktuálnímu dění – Svobodný vysílač 25.7.2019

Témata:

  • Mezinárodní ukotvení České republiky z pohledu ANS,
  • Žaloba senátorů na prezidenta republiky,
  • Zbytečnost Senátu ČR?
  • Zvrácenost DEMO-bloku,
  • Potřeba změny myšlení lidí – občanů,
  • Zrušení vízové povinnosti do Kaliningradské oblasti.

Přečtěte si více o oKomentáře ANS k aktuálnímu dění – Svobodný vysílač 25.7.2019