Dnes Senát schválí jakékoliv absurdní protiruské rozhodnutí. A tento stav se musí změnit.

1. Paní Vítova, oznámila jste, že budete kandidovat do Senátu. Máte za sebou skvělý politický život, zkušenosti ve vládě. Jak hodláte tuto zkušenost využít, pokud budete zvolena do horní komory parlamentu, jaké úkoly si stanovíte?

Pokud bych byla zvolena, tak bych v každém případě podporovala naše národní zájmy a ne zájmy cizích mocností tak, jak to dělají mnozí současní senátoři.  Lidé vnímají, že Senát svoji roli neplní, a často je zneužíván k partikulárním politickým hrám. Tedy je nutné, aby skutečně každý senátor jednal v zájmu všeho lidu této země.

Nikdy bych například nesouhlasila s vysláním našich vojáků do Mali (v rámci NATO), aby tam za naše peníze chránili uranové dole pro Francouze dokonce proti místním lidem. A přesně s tímto souhlasili momentální senátoři. Rozhodně bych tedy nesouhlasila s vysíláním vojáků na zahraniční mise, ani s pobytem cizích vojsk na českém území.

Reprezentuji vlastenecké politické hnutí, které požaduje jednoznačně vystoupení z NATO a vystoupení z EU, protože to jsou dva nezbytné kroky, aby se ČR stala bezpečnou, samostatnou a soběstačnou zemí.

Jedině, když vystoupíme z NATO, tak bude zajištěna naše bezpečnost, uchován mír a ČR přestane být zatahována do cizích agresivních válek, se všemi z toho plynoucími důsledky. Je nezbytné stát se neutrálním státem. A jedině, když vystoupíme z EU, tak zabráníme snahám o národní i ekonomickou likvidaci českého státu a bude zastavena islamizace ČR, která je organizována a placena EU.

EU je centrálně organizovaná a smluvně zaručená dominance nadnárodních finančních a hospodářských kartelů nad národními státy a jejich demokratickými institucemi.

Evropská unie je podle smluv z Maastrichtu, Amsterodamu (Maastricht I / II) a Lisabonu (LS) etatisticky koncipovaná nadnárodní instituce na kvazi ústavním základu. Členské státy jsou zavázány – bez ohledu na podobu a složení jednotlivých národních vlád – k praktikování jednodimenzionálního ekonomického modelu.

Jestliže LS zavazuje její signatáře k praktikování toho, co nazývá ‚otevřeným tržním hospodářstvím s volnou soutěží‘ (Hlava VIII: Kap. 1, čl. 119-120) a zároveň zakazuje jeho omezení (tedy regulaci resp. intervencemi) státem (Hlava I: Kap. 3-4; Hlava VII: Kap. 1, čl. 106-107), je o „národní“ politice rozhodnuto již před volbami a to zcela bez ohledu na jejich výsledek. Institucionální rámec euro-smluv platí pro státy, nikoliv však pro nadnárodní korporace!

Vedle této hospodářské totality „neomezeného trhu“ obsahuje LS pasáže, které znamenají militarizaci EU, potvrzují imperiální nároky ve světě a zároveň umožňují vojenské propojení s NATO. 

 

2. Důsledně obhajujete vystoupení České republiky z NATO. Tento krok má své klady a zápory. Na jedné straně Česká republika může ustoupit od dohody, že bude dávat dvě procenta HDP na zbrojení a nepotřebuje nákupem drahých zbraní podporovat americkou ekonomiku. Zároveň však zůstává tváří v tvář ruské vojenské hrozbě. Nevidíte v tom nebezpečí?

No rozhodně nevidím nebezpečí v „ruské hrozbě“ – to je samozřejmě fake news jako Brno, který česká mainstreamová média (která jsou pod totálním vlivem EU) a mnozí politici šíří posledních třicet let ve dne v noci. Agresivní NATO se neustále přibližuje k hranicím RF, takže slova o „ruském nebezpečí“ nemají hlavu ani patu. Každý soudný člověk to musí samozřejmě vidět. Ale bohužel žádný soudný člověk nedostane v mainstreamových médiích ani sebemenší prostor, aby mohl své názory sdělit.

Česká role spočívá v čistém sponzoringu NATO a v naší žoldácké službě v cizích zemích a ve prospěch zahraničních mocností, což navíc ještě sami financujeme. Ničivá loupežná tažení ve službách nadnárodních finančních a ekonomických kartelů jsou financovaná z prostředků daňových poplatníků, tedy nás občanů, kteří jsou zároveň vystaveni narůstajícímu sociálnímu úpadku.

NATO má nejlepšího spojence, jakého si mohlo přát, a tím je Evropská unie. Její formální i neformální propojení se Severoatlantickou aliancí (viz Lisabonská smlouva, Hlava V: Ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice) umožňuje rozšíření atlantické vojenské přítomnosti i v těch regionech Evropy, které se doposud nachází mimo smluvní prostor NATO. EU v té podobě, jak ji koncipuje Lisabonská smlouva, je jedním z úhelných kamenů globální strategie USA. Tato strategie je zaměřená na udržení politického vlivu a vojenské dominance ve světě.

Již sama strategická doktrína Severoatlantického paktu svědčí o tom, že NATO není žádný obranný spolek (jak se nám snaží namluvit média a politici), ale nejefektivnější privatizační armáda v dějinách lidstva, která dobývá země a zároveň provádí řízenou vojenskou demolici suverénních států takovým způsobem, aby byly připraveny na následující ekonomickou invazi „zahraničních investorů“.

 

3. Vaši političtí oponenti vás nazývají „proruskou politoložkou“. Nebojíte se, že to sníží vaše šance na zvolení do Senátu? Jak hodnotíte z pohledu „proruské politoložky“ kroky, které vedou ke sblížení mezi Ruskem a Běloruskem, dnes se setkávají Putin a Lukašenko. Jak hodnotíte události, které se odehrály v Bělorusku, a konečně, proč podle vás Česká republika neuznala podle příkladu Litvy paní Tichanovskou jako prezidentku Běloruska? Jak si myslíte, že by Senát toto rozhodnutí schválil?

Musím se smát, že označení „proruská politoložka“ je v pojímání mnohých něco šíleně zavrženíhodného, zatímco „proameričtí a proevropští a proglobalističtí politologové“ – tak to je to pravé ořechové. Mezi námi je ale jen jediný rozdíl – ti proameričtí a proevropští vychází při svých analýzách a stanoviscích zcela jednoznačně ze lživých faktů. Ať se to týká minulosti anebo současnosti. Takže z tohoto úhlu pohledu jsem na svoji „stigmatizaci“ de facto hrdá.

Rusko by muselo být padlé na hlavu, kdyby se k Bělorusku chovalo jinak, než jak se chová. A přesně to by si přáli mnozí naši politici, kteří jsou nejen zkorumpovaní USA a EU, ale na hlavu padlí už dávno. ČR je superslouha Evropské unie – a protože EU sama neuznala p. Tichanovskou, která za vydatné zahraniční finanční pomoci získala pouhých 10 procent hlasů – tak ji neuznala ani ČR. Litva plnila v rámci EU jinou roli. Její prohlášení bylo jen návnadou, ale jak je vidět udice byla natolik falešná, že se na ní nešlo ani chytit.

Současný Senát schválí vždy cokoliv, co je protiruské, takže moje odpověď zní: ano, Senát by určitě p. Tichanovskou schválil jako prezidentku Běloruska, i kdyby získala ve volbách jen jednu setinu procenta hlasů. Většině současných senátorů totiž na pravdě vůbec nezáleží.

 

4. V české společnosti se vedou spory, mnozí považují Senát za zbytečný. Co o tom myslíte vy?

Jsem pro jednokomorový parlament, který by měl mít počet členů, jako má Senát, délku volebního období a výměnu členů jako má Senát a způsob volby, kterým se volí do Senátu jednotlivé osobnosti. Jinými slovy: na počet obyvatel ČR stačí jedna komora parlamentu a to s počtem členů stávajícího Senátu, ale s kompetencí současné PS PČR, včetně nynějších pravomocí Senátu samozřejmě.

Celý rozhovor ZDE: https://cz.sputniknews.com/…si/

 

 

 


 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.