Žádost zaslaná senátoru Janu Teclovi a jeho nelogická odpověď

Dobrý den pane senátore Tecle,
pěkně jste se vykroutil z toho, abyste mi otevřeně a upřímně nemusel odpovědět.
Nechápu, jak lze aplikovat zákon – o který se opíráte u druhé otázky – jestli jste podpořil pana senátora Doubravu). Díky tomu předpokládám, že jste se zachoval zbaběle jako ostatní senátoři a odešel ze sálu.
Přitom víte, že pan Doubrava má pravdu a minimálně ode mne víte a snadno si můžete dohledat, že ukrajinský režim je fašistický.
Podle mezinárodního práva má Rusko – jako nástupnický stát Sovětského svazu, který je jednou z vítězných mocností druhé světové války – kdekoli na světě potlačovat fašismus.
Naše vláda, poslanecká sněmovna i senát ale fašistický režim na Ukrajině podporují. Jak byste to nazval pane Tecle? To je vlastizrada.
Dále je vlastizradou, že vláda, poslanci a senátoři nic nedělají proti tomu, aby českým lidem byla přeprodávána jejich vlastní elektřina přes lipskou burzu za 10-20 násobek výrobních cen.
Evidentně nemáte obavy z obyčejných lidí a dále sloužíte americkým paníčkům, kteří chtějí západní Evropu ekonomicky zlikvidovat a používají k tomu i ukrajinský fašistický režim.
Možná si myslíte, že Vás tito paníčkové ochrání. O tom pochybuji, když Vás nechali se naočkovat dvěma dávkami vakcíny, která slouží k depopulaci obyvatelstva. Jste pro ně jen užiteční blbci, které použijí a pak odkopnou.
Co budete dělat až lidé budou hladovět a nebudou mít teplo? 
Asi Vám i toto je jedno, protože na lidech Vám nezáleží a jen se snažíte si zachovat vaše koryta. Z lidí strach nemáte, ale co z ruské armády, pokud začne potlačovat fašismus i v jiných státech? Potom všichni, kteří fašismus podporovali, budou souzeni za vlastizradu.
Jaké jsou tresty za vlastizradu pane Tecle? O tom byste měl přemýšlet a začít se chovat pronárodně, dokud je čas.
Zdeněk Kocman

———- Původní e-mail ———-
From: ‚Marešová Petra‘ <MaresovaP@senat.cz>

To: Zdeněk Kocman

Datum: 18. 7. 2022 14:00:56
Předmět: RE: Kocman Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999_senátor Tecl

Vážený pane Kocmane,

z pověření pana senátora Jana Tecla si dovoluji reagovat na Váš e-mail ze dne 22. června t.r. ve věci žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Ráda bych v této souvislosti upřesnila, že dle zákona o svobodném přístupu k informacím jsou dle § 2 zákona č. 106/1999 Sb. povinnými subjekty státní orgány a veřejné instituce.  Osoba zákonodárce (senátora) tedy není dotčeným orgánem, navíc se dle §4  povinnost poskytnou informace nevztahuje na názory a budoucí rozhodnutí. Níže přikládám rovněž citaci zákona.

Přesto bych Vás jménem pana senátora Jana Tecla chtěla ujistit, že každý senátor se seznamuje se všemi dostupnými a relevantním informacemi, které jsou pro jeho rozhodování nezbytné.

Rovněž pan senátor Tecl se tedy seznámil s podklady, které od Vás obdržel.

K ostatním bodům  Vašeho e-mailu sděluji, že předmětná vyjádření pana senátora Jana Tecla jsou veřejně dostupná a pan senátor se vždy rozhoduje v mezích zákona, podle své svobodné vůle a nejlepšího svědomí.

S úctou

Petra Marešová, asistentka senátora Jana TECLA

https://www.jantecl.cz/kontakty/

Ing. Petra Marešová
+420 604 461 749
maresovap@senat.cz

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106

 

106

ZÁKON

ze dne 11. května 1999

o svobodném přístupu k informacím

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

§ 1

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím.

§ 2

Povinnost poskytovat informace

(1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.

(2) Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.

(3) Zákon se nevztahuje na poskytování informací o údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích, informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví1a), a dalších informací, pokud zvláštní zákon1b) upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.

(4) Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

 

From: Zdeněk Kocman 
Sent: Wednesday, June 22, 2022 7:57 AM
To: Tecl Jan <TeclJ@senat.cz>
Subject: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999

 

Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ohledně vojenského konfliktu na Ukrajině

 

Dobrý den pane senátore, dne 22.6.2022 jsem Vám zaslal uvedené otázky na Vaší oficiální e-mailovou adresu teclj@senat.cz

 

1. Jak jste naložil s informacemi a videozáznamy, které jsem Vám sdělil 20.4.2022 ve Vaší kanceláři v Havlíčkově Brodě ohledně toho, že na Ukrajině vládnou banderovci a fašisti?

 

2. Podpořil jste pana senátora Doubravu, když v senátu řekl pravdu o masakru v Buči, nebo jste odešel ze sálu jako ostatní senátoři?

 

3. Co jako senátor děláte pro energetickou bezpečnost České republiky, aby na podzim bylo dostatek plynu a ropy pro Českou republiku?

  

V Havlíčkově Brodě 22.6.2022

Zdeněk Kocman

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS

5 1 hlas
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Kral
Kral
25. 7. 2022 19:54

ja myslim ze z temi napomadovanymi prodejnymi devkami ze senatu se nema cenu bavit.jsou to zrudy a ne lidi,oni vas stejne nevyslisi.