PROGRAM POUTĚ ANS dne 30.5.2020, výročí bitvy U Lipan

Bitva u Lipan odráží neustále dokola opakující se tragédii našeho národa. Když katolická církev a císař Zikmund zjistil, že silou zvenku proti husitům neuspěje, jelikož všechny křížové výpravy dopadly porážkou katolíků, tak se povedlo jednotlivé husitské frakce rozdělit na dvě části a husitská šlechta se připojila ke katolické. Přečtěte si více o oPROGRAM POUTĚ ANS dne 30.5.2020, výročí bitvy U Lipan

Deklarace SUVERENITY České republiky

Deklarace SUVERENITY České republiky

Prohlášení NEZÁVISLOSTI České republiky

Vzhledem k mezinárodní situaci a vzrůstajícímu konfliktu mezi globalisty, kteří usilující o zničení svrchovaných národních států, a mezi národy, které vychází z nezadatelného práva na vlastní stát s právem vykonávat neomezeně moc na vlastním území, jsme se rozhodli deklarovat SUVERÉNNÍ ČESKOU REPUBLIKU, Přečtěte si více o oDeklarace SUVERENITY České republiky

Program ANS: 3x ANO + 3x NE

Cílem ANS je bezpečná, samostatná a soběstačná republika, která hájí české národní zájmy a tradiční rodinu. NUTNÉ předpoklady k dosažení cílů ANS: 1. VYSTOUPENÍ Z NATO. Jedině tehdy bude zajištěna naše bezpečnost, uchován mír a ČR přestane být zatahována do cizích agresivních válek, se všemi z toho plynoucími důsledky. Je nezbytné vystoupit z NATO a být neutrálním státem s bezpečnostními […]