O Českých národních zájmech

Konkretizace českých národních zájmů směřuje k obnově suverenity našeho národního státu, k zajištění jeho skutečné (a nikoliv jen falešně deklarované) bezpečnosti, k obnově jeho pozice na mezinárodní scéně, k restrukturalizaci a obnově české ekonomiky, a tudíž i k vytvoření zdrojů pro obnovu sociálního státu a podpory vzdělanosti a kultury v naší zemi.

Tento program však nelze realizovat při našem členství v EU, kde nám byla předem přisouzena úloha kolonie, v níž se již po delší období nacházíme. Tomu odpovídá i většina naší stávající legislativy, kterou jsme již převzali z EU.

Vedení EU, vedoucím státům této mezinárodní organizace a nadnárodním společnostem v této roli totiž vyhovujeme a nemají zájem na tom nic měnit. Je nutné vyjít z nutnosti vystoupit z EU, jakož i z NATO, jež je s EU smluvně provázáno. Nejde přitom o cíl, nýbrž o nutný předpoklad, resp. prostředek k dosažení cílů tímto programem sledovaných.


 

K sestavení smysluplného programu pro budoucnost našeho státu je zapotřebí nejprve stanovit české národní zájmy, které budou takovým programem naplňovány. Bez nich nelze rozumně formulovat a cílit konkrétním směrem program, ať již státu, či politické strany. Proto je formulace českých národních zájmů považována za záležitost prioritní.

Usilujeme o realizaci českých národních zájmů, které zajistí:

 • obnovu suverenity českého státu a jeho pozice na mezinárodní scéně (v souvislosti s vystoupením ČR z EU);
 • ukončení naší vojenské účasti na agresivních akcích jiných států či vojenských organizací vůči třetím zemím (vystoupení ČR z NATO);
 • obranu našeho státu a našich občanů před vnějším ohrožením, obranu našich stávajících hranic a státu v souladu s dekrety prezidenta E. Beneše a bezpečnost občanů před vnitřním ohrožením, zejména pak před ilegálními migranty;
 • život našim občanům v národním státě, jehož základem je klasická rodina (otec-matka-děti);
 • hospodářská nezávislost jako trvalý předpoklad naší národní bezpečnosti a suverenity;
 • vytvoření podmínek pro restrukturalizaci a co nejefektivnější rozvoj ekonomiky našeho státu včetně navýšení podílu státu v této ekonomice za účelem zajištění soběstačnosti v některých výrobcích a finančního zdroje pro obnovu sociálního státu;
 • obnovu soběstačnosti v oblasti zemědělství a potravinářství;
 • pohodlné prostředí občanům pro jejich život;
 • práci, trvale rostoucí příjem občanů a jejich solidní životní úroveň;
 • kvalitní a účinnou zdravotní péči pro všechny občany;
 • solidní vzdělání pro jejich děti a možnost uplatnit jejich potenciál, a to bez ohledu na příjem jejich rodiny;
 • obnovu vzdělanosti našich občanů a našich ztracených pozic v oblasti kultury.

 

Ing. Aleš Přichystal

 

 

 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS