Dítě na okraji společnosti.

Dítě bylo vždy plnohodnotným členem lidského společenství. Řečeno dnešní terminologií, dítě bylo plnohodnotným sociálním subjektem. Subjektem, který stál za ochranu a péči nejen rodičům, ale i širšímu rodinnému, resp. rodovému společenství a to nejen pokrevně spřízněnému. Vzpomeňme úlohu kmotrů a jejich celoživotní závazek k novokřtěnému dítěti. Dítě, tj. člověk od narození po pubertu (dále jen dítě), bylo plnohodnotným členem lidského společenství. Minulý čas je na místě při konfrontaci s aktuálními fakty. 

Přečtěte si více o oDítě na okraji společnosti.

Politický konflikt mezi globalisty a vlastenci je konfliktem mezigeneračním

Kultura je totiž základním opěrným bodem, ohniskem, kde se odehrává skutečný boj o charakter světa.

„Aliance zla“ se od té doby rozhodla hrát s otevřenými kartami. Zatímco ještě před nedávnem musela své úmysly skrývat a postupovat obezřetně, aby lidi se svými plány na přestavbu světa příliš nevyděsila, dnes již přešla do otevřeného střetu. Přečtěte si více o oPolitický konflikt mezi globalisty a vlastenci je konfliktem mezigeneračním