Žluté vesty

V západní Evropě se zvedá vlna nespokojenosti vůči tamním vládám. Aliance národních sil tuto situaci sledovala a analyzovala. Vydala prohlášení, ve kterém projevila jisté pochopení akcím tzv. Žlutých vest ve Francii a v ostatních zemích západní Evropy. Na sociálních sítích se okamžitě zvedla diskuze. V této zjitřené atmosféře se ozvali někteří členové neparlamentních opozičních seskupení a projevili opačný, než zastává Aliance národních sil.

K této situaci si dovolím pár slov.

Domnívám se, že nesouhlas s naším názorem od lidí, kteří jsou známí svým kritickým postojem vůči současné politické reprezentaci v našem státě a vůči politice Evropské unie, vznikl na základě nepochopení a neznalosti důvodů proč jsme se tak rozhodli. Hlavním důvodem proč jsme se rozhodli k podpoře hnutí Žlutých vest, spočívá v tom, že toto hnutí napadá a kritizuje chování Evropské unie v oblastech, které kritizujeme i my. A právě v těch kritizovaných oblastech spatřujeme největší nebezpečí proti suverenitě České republiky a existenci českého národa.

Odstranění představitelů jako Macrona, Merkelové, Michela apod. z jejich funkcí je pozitivním cílem, protože politici obdobných názorů jsou nepřátelé národních států, iniciátoři migrace a ekonomicko-politického útlaku. Zastavení zbrojního závodu a nelegální napadání států vojenskou silou je nezbytnou podmínkou pro mírové soužití všech národů. Zatahování naší země do kolotoče válek a studené války je pro náš stát smrtelně nebezpečné.

V této chvíli nevidíme rozdíl mezi vnitřní silou a vnější silou, která zapříčiní odchod těchto politiků. Naše opozice prozatím nedisponuje silou ani odhodláním vyvinout v celoevropském kontextu takový tlak, aby se chování představitelů západní Evropy změnilo a tak nám nezbývá nic jiného než podporovat evropské síly, které se o takové řešení snaží a jsou schopny dosáhnout změn. V současnosti nerozhoduje, odkud snaha o změny přichází, důležité ale je, že k nim může dojít. Přirovnávat naši podporu Žlutým vestám k podpoře barevných revolucí není na místě a odporuje faktům.

Proto bych chtěl vyzvat zastánce mnou kritizovaných názorů, aby příště zvážili svá vyjádření a spíše než bázlivá prohlášení o klidu a pokoji je nahradili zájmem o budoucí vývoj na našem kontinentě. Aby projevili větší snahu o sjednocení opozičních sil a vyhledávání a výchovu takových politiků, kteří by vedli smysluplně naší společnost, namísto toho, aby jednotu rozbíjeli a snažili se levnými triky zviditelnit.

 

JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil