Destrukce identity národů Evropy

Vladimíra Vítová na mezinárodní konferenci „Světová většina za spravedlivý, rovnoprávný a bezpečný svět“, Moskva 26. 4. 2024

1) Evropský parlament tento měsíc odsouhlasil Migrační pakt s mechanismem povinného přerozdělování takzvaných uprchlíků do jednotlivých zemí EU. Začal reálně proces The Great Replacement – tedy nahrazení původního obyvatelstva v Evropě jinými rasami. Import cizích ras do Evropy má za úkol vyvolat ve společnosti napětí a občanské nepokoje. Jde o plánovaný rozvrat Evropy.

EU se dlouho snažila o ukotvení mechanismu na povinné přerozdělování migrantů v Evropě. Po 10 letech se jí podařilo.

Evropský parlament tento měsíc schválil finální znění Migračního paktu, kterým se zavádí závazný mechanismus na přerozdělování takzvaných uprchlíků mezi členské státy EU. Schválený pakt zavádí mechanismus ročních kvót pro každou zemi.

Jen dodávám, že EU dovážení takzvaných uprchlíků do Evropy sama organizuje, logisticky zajišťuje a financuje.

Jde o likvidaci civilizace v Evropě pod záminkou „pomoci“ migrantům ze zemí Afriky a Blízkého Východu.

Tento pakt dává do rukou velkých evropských států, které migraci podporují, obrovskou zbraň proti České republice, Maďarsku, Slovensku a dalším migračně skeptickým státům. Velké státy EU se snaží donutit k přijímání migrantů menší státy.

Výsledkem těchto aktivit EU je zbraň hromadného ničení národních států v EU!

 

2) Členství v EU nutí státy jít cestou, kterou ale sami obyvatelé zatím ještě odmítají. V médiích jsou však prezentovány jen lživé informace, které posilují nálady v obyvatelstvu, že být součástí EU je velká výhra. Kritické příspěvky se do médií nedostanou a jejich autoři jsou očerňováni a trestáni. Prosazovatelé globalizace se snaží všechny přesvědčit, aby se vzdali svých vlastních důležitých tradic a kořenů, s odůvodněním, že tento proces je pokrokovým a humanitárním aktem, přičemž jakýkoliv odpor je prohlášen za “rasismus”, který je kriminalizován.

Při hlasování o migračním paktu byli čeští poslanci proti přijetí, a přesto jsme samozřejmě prohráli. Ta prohra je výsledkem členství naší země v EU, kde je většinový výsledek v parlamentu EU rozhodující.

Jediná možnost naší záchrany je odejít z EU. A to bez jakékoliv diskuse.

Takovéto názory se však do médií vůbec nedostanou. Jsou zakázané. Každý rok přibývají statisíce nových voličů, kteří jsou již ve školách vychováváni tak, že s migrační politikou EU a se zničením vlastní země souhlasí.

Ve  společnosti média již mnoho let pěstují tento názor:

Staří lidé (kteří mají rozum) jsou ze strany médií a kulturní fronty prezentováni jako směšní, otravní a hloupí, s tím že jsou jen na obtíž. Novou a lepší budoucnost našeho státu prezentují média jen skrze mladé (v naprosté většině absolutně nevzdělané) lidi, kteří jsou takzvaně cool! Je plánován a realizován velký generační rozkol.

 

3) Jsme svědky přeměny Evropy do kategorie třetího světa. Obyvatelům je násilně vnucováno “nové občanství” nasunováním multikulturalismu pomocí plánovaného přistěhovalectví za účelem nahrazení původní evropské rasy.

Je otázka, zdali chce EU vysídlit násilím Afriku anebo mají v plánu další Gazu?

Miliony Afričanů se nechali skrze sociální sítě a skrze propagandu EU zblbnout a uplatit neziskovými organizacemi, aby se vydali do Evropy. Mysleli si, že v Evropě  “padají pečení holubi rovnou do huby”, ale sami zjistili, že tomu tak není, jenže bylo pozdě už i pro ně.

EU podceňuje Afriku, stejně jako podcenila Rusko.

V EU žijí v iluzi, že mají vše pod kontrolou a vše ovládají.
Ale Afrika už není taková, jakou ji znal Bill Gates, když tam dovezl vakcíny, kterými zabil a zmrzačil miliony lidí.

Ale v migračním paktu EU je zabaleno ohromné nebezpečí.
Kdejaký odpad a terorista po světě posbíraný bude zřejmě expedovaný do Evropy.
Jde o jim o zavedení Islámského státu do Evropy.

 

4) Jak se bránit zničení evropských států?

Pod tlakem dezinformací a díky masovým komunikačním prostředkům byli Evropané dotlačeni k popření svého vlastního původu a etnické identity.

Celý plán je realizován proto, aby elity EU měly slepé a poddajné konzumenty.

V tuto chvíli je proto naprosto nutné aktivně reagovat na lži, které produkuje tento systém ovládaný zákulisními klany, a probouzet duch vzpoury u původních Evropanů.

Nyní je třeba, aby si všichni uvědomili, že integrace masové imigrace se rovná genocidě.

Nemáme jinou možnost, než se vzbouřit, jinak směřujeme k etnické sebevraždě.

Evropská unie musí být zničena.

Evropa se musí znovu stát územím národních států.

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS