Za mír a proti válce

Prohlášení o touze po míru a o naději na mírové nebe nad hlavou

MY, OBČANÉ SAMOSTATNÉ A SUVERÉNNÍ ZEMĚ,

ODVOLÁVÁME SE NA ČLÁNEK 2 ÚSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY,

V NĚMŽ JSME ÚSTAVNĚ KODIFIKOVÁNI JAKO ZDROJ MOCI VE STÁTĚ,

A JEDNOZNAČNĚ ODSUZUJEME PODLÝ ÚMYSL PROTILIDOVÉ A PROTINÁRODNÍ VLÁDY PETRA FIALY, TEDY PLÁN VLÁDY ČR, ZATÁHNOUT NÁS DO IMPERIÁLNÍ A V CIZÍCH ZÁJMECH VEDENÉ VÁLKY PROTI RUSKÉ FEDERACI.

PLNĚ SI UVĚDOMUJEME, ŽE CÍLENÁ LIKVIDACE RUSKÉ FEDERACE BY ZNAMENALA ZÁNIK A LIKVIDACI VŠECH SLOVANSKÝCH ZEMÍ A NÁRODŮ.

ROVNĚŽ SI PLNĚ UVĚDOMUJEME, ŽE ZÁMĚRNÉ ROZEŠTVÁVÁNÍ SLOVANSKÝCH NÁRODŮ PROTI SOBĚ MÁ VE FINÁLNÍM DŮSLEDKU JEN JEDEN JEDINÝ CÍL – LIKVIDACI SLOVANSKÝCH ZEMÍ A VŠEHO SLOVANSKÉHO NA SVĚTĚ.

ODMÍTÁME HRÁT ROLI ZNEUŽITÉHO NÁSTROJE A UŽITEČNÝCH IDIOTŮ! ODMÍTÁME SLOUŽIT GLOBALISTICKÝM STRUKTURÁM A JEJICH LOUTKOVÝM, DOSAZENÝM VLÁDÁM. 

JE PRO NÁS ZCELA NEPŘÍPUSTNÉ, ABY VLÁDA ČR ZNEUŽÍVALA STÁTNÍ MOC PROTI SVÝM VLASTNÍM OBČANŮM, KTEŘÍ MAJÍ JEDNU JEDINOU TOUHU – MÍROVÉ SOUŽITÍ MEZI NÁRODY! 

NÁM I NAŠIM SLOVANSKÝM BRATŘÍM JE PŘIROZENÝM PRÁVEM VLASTNÍ A ZCELA NEZCIZITELNÁ TOUHA ŽÍT V MÍRU. 

TRVÁME NA SAMOSTATNOSTI A NÁRODNÍ SVÉBYTNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY A POŽADUJEME RESPEKT KE VŠEM OSTATNÍM NÁRODŮM. 

CHCEME PĚSTOVAT MÍROVÉ VZTAHY SE VŠEMI ZEMĚMI.

JEDNOZNAČNĚ ODMÍTÁME IMPERIÁLNÍ VYKOŘISŤOVÁNÍ A VOJENSKÉ  ZNEUŽÍVÁNÍ ZEMÍ TŘETÍHO SVĚTA.

ODSUZUJEME VÁLEČNÉ ZÁMĚRY VLÁDY ČR JAKO VLASTIZRÁDNÉ A GENOCIDNÍ A POŽADUJEME PROŠETŘENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA SPÁCHÁNÍ TRESTNÉHO ČINU PŘÍPRAVY A SCHVALOVÁNÍ ÚTOČNÉ VÁLKY VLÁDOU ČR – BLÍŽE VIZ PARAGRAFY 406 A 407 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU ČR.

JSME PROTI PŘÍTOMNOSTI CIZÍCH VOJSK NA ÚZEMÍ NAŠÍ VLASTI.

DÁLE JSME REZOLUTNĚ PROTI ÚČASTI NAŠICH VOJÁKŮ V ŽOLDNÉŘSKÝCH MISÍCH ZA IMPERIÁLNÍ ZÁJMY SVĚTOVÝCH AGRESORŮ – V ČELE S USA!!!

TÍMTO MY, OBČANÉ SUVERÉNNÍ ZEMĚ, ODMÍTÁME ÚČAST VE ZLOČINECKÉM A ÚTOČNÉM PAKTU, JAKÝM JE SEVEROATLANTICKÁ ALIANCE. 

OTEVŘENĚ PROHLAŠUJEME, VYJADŘUJEME A DEKLARUJEME TOUHU ŽÍT V MÍRU, SPOJENOU S NADĚJÍ A S POŽADAVKEM NA MÍROVÁ ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ! 

 MÍROVÉ NEBE NAD HLAVOU A MÍR PRO CELÝ SVĚT! 

 

V Táboře 2. 12. 2022 

Mgr. Marek Adam

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS