V ČR jsou dva tábory: probruselský a vlastenecký

V naší společnosti se jasně ukazují dva tábory. Jeden je probruselský a druhý vlastenecký. Ten prvý má podporu nejhlavnějších politických kruhů, jak u nás, tak ve světě, a druhý podporu občanů této země. Mnozí si řeknou, že se jedná o nerovný boj, ale to by byla chyba. Bez občanů nejde zvítězit. Jedině ti totiž vytvářejí hodnoty společnosti. Jen je třeba, aby si tito praví tvůrci bohatství uvědomili svou identitu a důležitost ve společenských procesech. Ale to je možné jen v národním státě.

O to více překvapují některá prohlášení o možných příčinách a řešeních problémů. Například se objevují některé podivné názory na Visegrádskou čtyřku a její úlohu v budoucím uspořádání Evropy. Setkal jsem se s tímto tvrzením: „Máme tu Visegrádskou čtyřku: Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko. Máme tu historicky zformované státy a státy vyprojektované, zkonstruované, vytvořené pro realizaci určitého projektu. Jen Maďarsko je historicky zformovaný stát, který však nemohl existovat, aniž by se začlenil do Rakouska-Uherska. Maďarsko je to jádro, které umožní zformování projektově nově zkonstruovaného svazu čtyř států.“

Může mi ale někdo proboha říci, co je na českých zemích vykonstruovaného v zájmu nějakého politického projektů? Naše státnost přece sahá tisíc let do minulosti a obyvatelé tohoto území, kteří průběžně navazují na historický odkaz, brání zemi od nepaměti. Někdy úspěšně a někdy méně, ale výsledkem je, že jsme přežili všechny ty, kteří se nás kdy snažili uchvátit. Podle mého názoru však mají výše uvedená tvrzení jediný cíl a tím je oslabení našeho vztahu k zemi a národu a rozklad společnost, aby se dala lépe ovládat.

Nepopírám, že naděje vkládané do V4 jsou oprávněné. Rozhodně by mohlo zformování státního útvaru v tomto formátu přispět k uklidnění situace na evropském kontinentě. Mohli bychom opustit neopodstatněné hledání vnějšího nepřítele jen proto, abychom zakryli problémy v Evropské unii a zastřeli její pravý význam. Jestli je nějaké soustátí vykonstruované – pro určitý politický projekt – tak je to právě Evropská unie, která vzhledem k historii evropských národů nemá vůbec žádné opodstatnění. A o to smutnější a alarmující jsou postoje a projevy naší politické reprezentace směrem k Rusku a servilní podlézání k vojenským akcím v rámci NATO.

 

JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil