Nové vedení ANS

Na shromáždění členů Aliance národních sil bylo v pátek 9. 11. 2018 zvoleno nové vedení tohoto politického hnutí a byly přijaty nové stanovy.

Předsedkyní ANS byla opět zvolena PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. / Praha.

Prvním místopředsedou byl zvolen JUDr. Karel Hais / Hradec Králové.

Místopředsedou pro ekonomiku se stal Ing. Jaroslav Drobný / Střední Čechy.

Místopředsedou pro organizaci – Čechy byl zvolen pan Petr Kania / Praha.

Místopředsedkyní pro organizaci – Morava byla zvolena Mgr. Milena Míčová / Olomouc.

Předsedou Rozhodčí komise byl zvolen pan Miroslav Starý / Liberec.

Předsedou Kontrolní komise byl zvolen Ing. Ivan Kratochvíl / Střední Čechy.

Následně zasedalo nově zvolené předsednictvo ANS a vytýčilo hlavní směry nejbližší politické činnosti. ANS se bude do konce roku věnovat propagaci aktivit proti globálním paktům o migraci a dále proti Istanbulské úmluvě. V tomto duchu ANS spolupracuje s platformou Tradiční česká rodina, Středoevropská inspirace a Platforma evropské civilizace 

V roce 2019, kdy v březnu uplyne 20 let od vstupu ČR do NATO, se ANS bude intenzivně věnovat projektu: „Za vystoupení ČR z NATO“.
 


Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil