Tři kroky k totalitě jsme udělali. Za letošní rok.

Takto třeskutě se včera (5.12) vyjádřil v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doc. JUDr. Zdeněk Koudelka Ph.D. na semináři k tématu: „Nebezpečné tendence ohrožující současné demokracie“.

Podnik zaštiťoval prezidentský kandidát a poslanec Jaroslav Bašta a zajímavých řečníků se sešlo povícero. Excelovali dva. Již zmíněný docent Koudelka a ještě před ním politolog prof. Ing. Petr Drulák Ph.D.

Co je to dnes, ta demokracie a co ji vlastně ohrožuje?

Petr Drulák na úvod prakticky slušně zobecnil současné ohrožení demokracie ve všech západních zemích úmyslem progresivních globalistů na ovládnutí demokratických zemí a pak sjednocení jejich skryté vlády na celé planetě. Loutkovodiči západních (i našich) politiků jsou oligarchové ve smyslu majitelů peněz a členové tajných služeb.

Nikoli zkorumpované a vydíratelné loutky typu Bidenovic rodiny vládnou ve skutečnosti Spojeným státům americkým. Ale třeba Goldman Sachs, uvedl Drulák. S generálním ředitelem Davidem Solomonem a prezidentem Johnem Waldronem v čele těchto světových investorů do všech typů lidského neštěstí, když z toho kápne kšeft, lze proto upřesnit a doplnit. Jakousi výkonnou složkou pro vyvíjení potřebných tlaků a zajišťování špinavé práce je pak v zámoří FBI, dodal pan profesor. V Evropě pak hlavně MI-6 a u nás slavná BIS, můžeme směle dodat za něj. Protože se totiž zdá, že všechny „liberálně demokratické“ party na světě jsou drženy takříkajíc za finanční koule právě tímto oligarchicko-špionážním tajným bratrstvem.

Skutečné demokracii bez přívlastků se může dařit jen ve svrchované zemi. Dodáme-li k demokracii třeba už uváděnou specifikaci „liberální“, od demokracie se nebezpečně vzdalujeme, shodli jsme se při otázce a odpovědi. Mimochodem – je po více než 70 let okupované Německo svrchovanou zemí? To sice těžko, ale přesto má dost sil na to, aby si podmanilo a ovládlo rozbitý satelit s názvem Česká republika. No, a jsme tím pádem my svrchovanou zemí? Skutečně, nikoli jen formálně? Pokud snad dosud ano, pak naše politické loutky pracují usilovně na tom, abychom jí už zakrátko přestali být.

Cenzuru nebo inkvizici? A nebo cenzuru a inkvizici?

A zde právě formuloval již zmíněné tři kroky k totalitě docent Koudelka, jak je zaznamenal v činnosti naší zaprodanecké pětikoaliční kamarily trafikantů pod vedením Petra Fialy.

Tak již 25.2 2022 soukromí majitelé domény CZ.NIC zablokovali tzv. dezinformační weby, zcela protizákonně a prý na pouhé doporučení vlády. Vláda však neměla žádné legislativní ani legální nástroje, aby takové nařízení mohla vydat a opět tedy „doporučovala“ na „doporučení“ bdělé BIS přehazovali si nejapně horký brambor aktivisté z CZ.NIC, Fialova vláda a Rakušanova BIS. I zrodila se opět cenzura ve vší nahotě a za halasného vítězného vytí smeček placených českých kapistránů v médiích soukromých i tzv. veřejnoprávních, jejichž kvalitu už předtím přirovnal prof. Drulák k „veřejnoprávnosti“ médií Turkmenistánu. Shrnuto – cenzura – první krok k totalitě.

A nemohl by za celý činžák volit domovní důvěrník? Mobilem třeba?

Současně tlačí velmi tvrdě fialovci v parlamentu změny ve volebním zákoně, kdy se chystají deklasovat svobodné volby na jakýsi zhola zbytečný dopisovací a mailovací proces uzákoněním korespondenční a elektronické volby. Výhrad k tomuto procesnímu inženýrství je mnoho. Jakkoli se hlavní buldozer těchto změn, čili vládní pirátstvo, ohání právem na dostupnost voleb pro v zahraničí žijící občany, nemůže tento „argument“ nijak obstát, uvádí docent Koudelka. Volby totiž znamenají nejen hození hlasu svým favoritům do uren, ale též následné placení daní v místě vlády a nesení dalších důsledků vládnutí zvolené reprezentace. (Třeba tak, že současné zmatečné těkání bezradných neumětelů při řešení jimi u nás živené energetické krize budeme nuceni snášet jak my, co jsme je nevolili, tak i ti druzí, co jim potřebné hlasy dodali. pozn. aut.)

Zároveň se ocitá zhola mimo kontrolu patrně nejdůležitější moment svobodných voleb, totiž že budou přímé a tajné. Nikdy se nebude moci kontrolovat okolnost vyplnění papírové či elektronické podoby podání hlasu, ani to, zda např. „hlasujícímu“ nedržel „liberální“ aktivista u spánku revolver nebo mu odebral důchod. Svobodné volby tím končí a jediná zbraň, kterou může proti tomu současná ukázněná opozice udělat, jsou dlouhé a dlouhé obstrukce. Tak poněkud ponuře komentoval toto téma Jaroslav Bašta. Shrnuto – konec svobodných voleb – druhý krok k totalitě.

Na Bělehrad!, velí Řehka. Vlastně na Moskvu….

No a nakonec si vláda našich protofašistů směrem ke svým vlastním občanům sundává rukavice definitivně. Před pár dny si totiž samolibý vezír ve funkci náčelníka Generálního štábu AČR Karel Řehka dovolil veřejně rozhlásit, že v okamžiku, kdy eventuálně vyhodnotí jakýkoli náš spojenec v NATO, že na něj Rusko zaútočilo, ocitáme se rázem do 24 hodin ve válce s Ruskem! Taková nehoráznost neskončila jeho rezignací ani odvoláním, přestože vědomě lhal nebo o závaznosti kroků jednotlivých členských zemí Aliance nemá ani potuchu a o tom, kdo mu a jeho slavnému četnickému sboru velí už vůbec ne.

Možné vyhlášení války komukoli je totiž opět (zatím!) parlamentní záležitostí a vrchním velitelem ozbrojených sil není aktivistický vezír, ale prezident. To dosud nebylo změněno, i když modří khmérové vládní koalice hodlají změnit ústavní zákon tak, aby mohli až na dobu 60 dnů vysílat naše žoldnéře do zahraničí i bez souhlasu parlamentu. Jakkoli jde o zcela pomatený avanturizmus diletantů ve vládě, díky naprosté převaze v Senátu se může najít i několik „neúplatných“ v Poslanecké sněmovně a hazard s fyzickou existencí národa je rázem na stole.

Je sice téměř jisté, že celá naše armáda by nevydržela utíkat např. před Ruskou armádou celé dva měsíce, ale kdyby se ten zázrak stal, co by bylo potom, ptá se docent Koudelka? Sdělil by třeba svazák Řehka do médií a zcela adresně něco ve stylu: „Hele Moskvo, už tady běháme 60 dní, náš parlament nám další dobu už neprodloužil, navíc jsme zjistili, že Ukrajinci už válčit nechtějí, Poláci jsou taky otrávení, takže končíme, jo? My jedeme domů, tak to laskavě vezměte na vědomí.“ A vyhlášená válka se tak jaksi administrativně sama ukončí. Pitomina? Ale ovšem! Nicméně shrnuto – účelová změna ústavy – třetí krok k totalitě. A tak to vidí nejen docent Koudelka.

 

Svatopluk Otava

komentátor ANS

 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS