Stížnost ANS na porušení zákona ze strany České televize

Adresát:

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Škrétova 44/6

120 00  Praha 2

V Praze 7. 10. 2021

 

Věc: Stížnost na porušení zákona

Aliance národních sil, politické hnutí v ČR, podává stížnost na protiprávní jednání ze strany veřejnoprávní České televize, a to z důvodu diskriminace našeho politického subjektu při volební kampani do PS PČR v roce 2021.

Žádáme tímto, aby byla prošetřena skutečnost, proč nebyla ani jedna videoodpověď Aliance národních sil zařazena do seznamu odpovědí vedle dalších politických subjektů.

Blíže viz zde:

https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/3352620-volby-2021-programove-postoje-stran

 

Jak je patrné z odkazu z odkazu níže, Aliance národních sil se (prostřednictvím předsedkyně Vladimíry Vítové) k daným tématům oficiálně vyjádřila. Přesto však nebyly její odpovědi vůbec zařazeny do finálního přehledu kandidujících subjektů. Považujeme to za diskriminační jednání ze strany ČT. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/tema/748590-vladimira-vitova?fbclid=IwAR3XC9sNxwDB3_FIyU13ELdQ5qZ8hD3g2Fs4xawN_0NTKhWTDS-YS54G1Z0

 

Ze strany ČT došlo k porušení volebního zákona o rovném přístupu ke stranám a dále k porušení čl. 5 Ústavy ČR i čl. 22 Listiny základních práv a svobod, která hovoří takto: „Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.“

Žádáme důrazně o prošetření a vyvození důsledků z porušení zákona.

 

 

S pozdravem

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

předsedkyně Aliance národních sil, v. r.

Mgr. Marek Adam

první místopředseda Aliance národních sil, v. r. 

 

 

 

Odpověď RRTV je ZDE.

 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS