WHO je pachatelem, odvolávejme se na jí nadřazené struktury!

Milí přátelé,

pošlete těm loutkám nadnárodní mafie z WHO odkaz na principy lidských práv, která jsou nezcizitelná a nedělitelná, aby si uvědomili, že jejich pandemická úmluva je v rozporu s právním korpusem Spojených národů, kterým je WHO podřízena. Ta jejich smlouva je už od samého začátku neplatná. Je to další „fligna“ a „habaďůra“ na lidi. Přečtěte si více o oWHO je pachatelem, odvolávejme se na jí nadřazené struktury!

Pozor – WHO – IHR

Vážení, jak již jistě mnozí, kdož jste na sítích, něco víte, a bohužel většina běžného obyvatelstva vůbec nic netuší, schyluje se k dosti zásadnímu kroku. Pokud vláda ČR nepodá do konce listopadu […]

Dr. David Martin v Evropském parlamentu odmaskoval lži o covidu a WHO

„Velmi úzká skupina kriminálních spiklenců z oblasti průmyslu se rozhodla podmanit si celou lidskou populaci za účelem naplnění jejich zlovolného plánu za účelem vlastního obohacení. A současně uvrhnout do chudoby, či vyhladit zbytek lidstva.“

Přečtěte si více o oDr. David Martin v Evropském parlamentu odmaskoval lži o covidu a WHO

Organizace spojených národů čelí odporu zemí, které odmítají převzetí moci buldozerem

„Bez ohledu na to se 78. předseda OSN Dennis Francis pokusil jako Valné shromáždění OSN neregulérně a nezákonně schválit „historickou“, ale v současnosti nezávaznou politickou deklaraci o pandemiích a dalších oblastech týkajících se zdraví, svobody projevu a národní suverenity. Renomovaný profesor mezinárodního práva Francis Boyle řekl: „Je to velmi nebezpečné. Nemůžeme podceňovat její význam. Je to jako dynamitová tyčinka připravená k výbuchu“.

Přečtěte si více o oOrganizace spojených národů čelí odporu zemí, které odmítají převzetí moci buldozerem

Svobodný vysílač CS – Komentáře ANS k aktuálnímu dění – 20. 4. 2023

Komentáře k aktuálnímu dění v České republice, Evropě i ve světě. 

Přečtěte si více o oSvobodný vysílač CS – Komentáře ANS k aktuálnímu dění – 20. 4. 2023

Největším vítězstvím všech bojů je pouze a jen vítězství jedno – a to vítězství ze všech nejcennější – MÍR!

V neděli 26. února 2023 jsem se, i přes „poněkud aprílové počasí“, velmi rád připojil k Jízdě andělů.

Přečtěte si více o oNejvětším vítězstvím všech bojů je pouze a jen vítězství jedno – a to vítězství ze všech nejcennější – MÍR!

Proces vyvázání ČR z globálních struktur, které prosazují agendu 3 D (deindustrializace, depopulace a deracionalizace)

1) Vystoupení z EU Ihned oznámit do EU! Bez referenda. Viz Lisabonská smlouva čl. 50. Mimochodem vstup do EU v referendu schválila faktická menšina voličů. Do EU platíme daleko více než z ní […]