Pražské jaro 1968 bylo státním převratem s cílem umožnit USA posunout se přímo k hranicím SSSR.

V celém Pražském jaru 1968 tak šlo o vnitrostranický puč, de facto o palácový převrat, kdy skupina komunistických aparátčíků chtěla provést politické a vojenské změny a přesunout Československo ze skupiny socialistických zemí a z bloku Varšavské smlouvy pod vedením SSSR do skupiny kapitalistických zemí a do bloku NATO pod vedením USA.

Pohádka o socialismu s lidskou tváří byla salámovou metodou na občany Československa, kteří by v demokratických volbách pro návrat do kapitalismu tehdy v roce 1968 nehlasovali.

A to by v roce 1968 a poté znamenalo, že vojska Bundeswehru a americké armády by se dostala na východním Slovensku až na hranice Sovětského svazu. Bez komunistických aparátčíků by nebylo ani Pražské jaro 1968, ani Listopad 1989! Obojí připravily kádry vychované stranou.

v roce 1968 probíhaly procesy, které probíhaly i v roce 1989 – měly způsobit státní převraty v socialistických zemích, připojit je k NATO a použít jejich země jako nástupní platformy pro armády NATO k hranicím Ruska. 

______

Rok 1989 byl součástí státního převratu stejně, jako Pražské jaro 1968.

V obou případech převrat spustili aparátčíci, nikoliv občané.

V obou případech byli v čele převratů figury, které se zaštiťovaly socialismem, ale které byly pouze loutkami těch, kteří stáli v pozadí.

V obou případech šlo o odchod Československa z Varšavského bloku do NATO.

V obou případech byl hlavním cílem přístup NATO k hranicím SSSR, resp. Ruské federace.

Bez StB by nebyl žádný 17. listopad a bez ÚV KSČ žádné Pražské jaro. 

Ti, co odsuzují vstup vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 do Československa ,uctívají ve skutečnosti  trockistický puč, který v roce 1968 proběhl uvnitř komunistické strany!  Uctívají proces, který bez mandátu lidu měl v plánu ukončit v Československu budování socialismu a měl zahájit přesun ke kapitalismu pod kuratelu americké vojenské moci, pod jařmo německé moci, k obnově sudetských požadavků na Československo a k nasunutí procesů vedoucích ke konfrontaci s největší zemí na světě, s jadernou velmocí, Sovětským svazem, potažmo dnes Ruskou federací.

Kolik zrádců by dnes poslalo zvací dopisy do Washingtonu, kdyby dnes ve vládě došlo k puči a ke snahám o vystupování z NATO a k plánům na nasunování demokracie s lidskou tváří? 

 

PODROBNOSTI ZDE.

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS