Ohrožování existence národního státu

Historie je mezioborovou vědeckou disciplínou a výklad dějin jednotlivých národů a států vždy provází mnoho protichůdných názorů. Každý národ má své reky, vítězství a prohry, které jsou v paměti národa zachyceny v legendách, pověstech či pohádkách s nutným vyústěním k poučení nebo k upevnění sebevědomí skupiny lidí, kterou nazýváme národ.

Větší „problém“ je zachycená historie v písemnostech, či archeologických artefaktech. Faktografie je neúprosná a vyrovnat se s ní v samotném výkladu a plynule ji vyhodnotit v souladu s nosnou myšlenkou národního státu je vždy obtížné.

V poslední době se setkáváme se zpochybňováním existence českého státu a opodstatněností jeho existence. Jeho národní charakter je bagatelizován a mnohdy i zesměšňován. Stále častěji se vyskytují záměrné akty v překrývání ryze českých svátků jinými, zejména cizími významnými událostmi.

Velmistrem takového přepisování dějin je katolická církev, která již po tisíciletí tímto způsobem upozaďuje místní zvyky a překrývá je svými událostmi. Mnohdy nepravdivými, zkomolenými nebo dokonce smyšlenými legendami, které napadají původ našeho jazyka, kultury a našeho dějinného vývoje a původu.

Po roce 1989 tyto děje zintenzívnily a ideologická diverze, zejména z anglosaských zemí, si v naší společnosti systematicky buduje tzv. pátou kolonu. Ta mnohdy pod rouškou vědeckého bádání či budování vzájemných vztahů našeho státu s ostatním světem nabourává sebevědomí, historickou hrdost a snižují význam budování naší společnosti na principech národního státu. Vše s jediným cílem – zrušit Českou republiku a vymazat z historie český národ.

Takovým příkladem je „vědecké“ bádání a publikační činnost Jana Urbana. Stačí si přečíst jen nadpisy článků a zjistíme, že jeho vývody jsou v naprostém souladu s proklamacemi různých neziskových organizací nebo dokonce sudetoněmeckých organizací, které se snaží neustále snižovat význam našeho státu a národa ve světových dějinách. Všechny jeho texty jsou v naprostém souznění s hlavními cíli programu tzv. Nového světového řádu.

 

JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS

 

Jan Urban: Mnichov jako samohana

https://zpravy.aktualne.cz/…04/

 

Jan Urban: Sen o Československu byl vzdušným zámkem pro krásné počasí. Stál na mýtech a sebestřednosti.

https://hlidacipes.org/…ti/

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS