Aktuality ANS – 1. 5. 2023 – Frýdek Místek, Vladimíra Vítová: „Jak se EU a česká vláda snaží měnit historii.“

„Jak se EU a česká vláda snaží měnit historii.“

1. 5. 2023 – Frýdek Místek, Vladimíra Vítová

 

 

 

Vážení přátelé!

Jsme přímým svědky přepisování historie!

 

Naše vláda, parlament, média a především ministerstvo školství stojí v čele falšování dějin a to i o druhé světové válce.

Někteří vládní poslanci uvažují dokonce o tom, že by se měl zrušit státní svátek 1. května a 8.květen – Den vítězství. To vše je v souladu s direktivami Evropské unie.

Nyní pár faktů.

1.květen – Svátek práce – se slaví u všech našich sousedů.

Den vítězství se ale neslaví v Německu, neboť to byl den porážky tehdejšího Německa.

Neslaví se ani v Maďarsku, protože Maďarsko bylo ve válce na straně Německa.

Taktéž se neslaví v Rakousku, protože Rakousko bylo součástí Třetí říše.

Na Slovensku se Den vítězství slaví, i když byl za války Slovenský štát na straně Německa, a byl v podstatě poražen, ale díky diplomatické aktivitě prezidenta Edvarda Beneše podpořené Slovenským národním povstáním, se Slovensko mezinárodně po válce uznávalo jako součást Československa, včetně území s maďarsky mluvícím obyvatelstvem, které připadly za války Maďarsku, právě tak, jako se navrátila historická území Československu anulováním Mnichovské dohody.

Náš národ slaví Den vítězství, protože nebýt osvobození naší země Rudou armádou, tak by náš národ neexistoval.

Naši zemi jednoznačně osvobodila Rudá armáda.

A nyní několik čísel z 2. světové války.

1) Ztráty Rudé armády při osvobozování Československa 550 000 padlých, z toho na území dnešní ČR padlo 140 000 sovětských vojáků!

2) Ztráty rumunské armády při osvobozování Československa 33 000 padlých.

3) Ztráty americké armády na československém území 116 mrtvých.

4) Za Československo bylo celkově 25 000 padlých vojáků.

Zato americké bombardování českých a moravských měst před koncem války zabilo a smrtelně zranilo 6800 civilistů – z toho například v Chebu při bombardování německého zajateckého tábora 70 francouzských antifašistů a přes 100 sovětských zajatců.

USA navíc bombardovaly po únorové Jaltské konferenci v roce 1945, kde byla podepsána tzv. Deklarace o svobodné Evropě, ve které se zavázaly pomáhat národům osvobozeným od nacistů.

Američané však bombardovali česká, moravská i slovenská města – a to z důvodů ryze ekonomických ve prospěch USA a v neprospěch naší země.

USA bombardovaly tato města – a to buď civilní obyvatelstvo anebo fabriky, či železniční uzly:

Praha / Plzeň / Brno

České Velenice / České Budějovice

Cheb / Ústí nad Labem

Kladno / Kralupy nad Vltavou / Neratovice

Zlín

a několik dalších měst i na Slovensku.

*          *          *

Lživá propaganda jede na plné obrátky a málokdo zná následující skutečnosti.

Celkem bylo ve 2. světové válce  zabito kolem 60 milionů lidí. Z toho 407 000 amerických vojáků oproti  9 800 000 vojákům Rudé armády a celkově 26 300 000 obětí Sovětského svazu a například 10 000 000 zabitých Číňanů, 1 000 000 zabitých Jugoslávců atd. Počet válečných obětí Československa byl 365 000 lidí – tedy jen o málo nižší než celkově počet Američanů 418 000.

Fašisté srovnali se zemí 1 710 sovětských měst a přes 70 000 vesnic. Téměř v každé rodině někoho v této válce Rusové ztratili.

Po skončení druhé světové války představitelé Sovětského svazu, jménem svého lidu, přísahali, že již nikdy nedopustí vznik nacismu a ohrožení, kde by se mohly i další generace dočkat takových hrůz a ztrát, jako oni v právě minulé válce…

*          *          *

Odsuzujeme přepisování historie a příčin 2. světové války a zásluh Rudé armády při osvobození velké části Evropy, včetně naší země. Toto přepisování dějin direktivně zavádí EU.

Evropský parlament schválil dne 18.9.2019 Usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, které lživě přepisuje dějiny. Dokument má číslo 2019/2819.

Hrdinství vítězných vojáků druhé světové války a jejich sebeobětování musí být věčným poselstvím pro budoucí generace. Je nezbytné budovat svět na zásadách spravedlnosti, rovnosti a nedělitelné bezpečnosti! Považujeme za rouhání všechny projevy neúcty k památkám vojáků a velitelů Rudé armády. Odsuzujeme zneuctění památky těch, kteří položili svůj život za osvobození Evropy od nacistů.

 

Vladimíra Vítová

Přerov / Frýdek Místek

1. 5. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Autor příspěvku: ANS