Prohlášení Aliance národních sil k účelovému zneužití výročí atentátu na Heydricha současnou fašistickou vládou České republiky

Tato protinárodní vláda vytváří zcela umělou a falešnou historickou paralelu s cílem podněcovat obyvatelstvo ČR k nenávisti vůči Ruské federaci!!!

Vedení politického hnutí Aliance národních sil je rozhořčeno skutečností, jak je možné zneužít tak vážnou kapitolu v české moderní historii, jakou je atentát na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha, k šíření protiruské nenávisti, k šíření nenávisti vůči prezidentu Ruské federace Vladimiru Putinovi a k obhajobě soudobého fašismu na Ukrajině.

Že se po dlouhých letech trapného mlčení o zlu konaném na českém a slovenském národě osobou Reinharda Heydricha začne znovu veřejně mluvit, jinak považujeme za velký přínos. Jenže o to naší současné fašistické vládě ČR vůbec nejde… (!)

Vláda ČR pod vedením Petra Fialy totiž chce pouze účelově zneužít oprávněnou averzi českého národa vůči osobě R. Heydricha k vytvoření falešné historické paralely, což dokládají sami její členové ve svých projevech k 27. 5. 2022.

„Vraždou na tyrana“ Heydricha dnes manipulativně indoktrinují k nenávisti vůči prezidentu Putinovi, což sami svými proslovy ani neskrývají.

Tato vláda se neštítí zneužívat utrpení ukrajinského lidu, týraného 8 let různými neonacistickými skupinami, k tomu, aby za viníka všeho zla označila prezidenta Ruské federace Vladimira Putina, který naopak činí všechny možné kroky k tomu, aby Ukrajinu, při co nejmenších ztrátách na civilním obyvatelstvu, od nacismu osvobodil.

Falešná historická paralela Heydricha s Putinem nemůže být myšlena ani jako špatný vtip. Korunou tomu všemu je vykřikování fašistického hesla „Sláva Ukrajině!“ z úst ministra vnitra ČR Víta Rakušana.

Ministerstvo vnitra dnes kriminalizuje celou řadu osobností z intelektuální sféry české veřejnosti, a to jen pro jejich soukromý politický názor, a dokonce i pro pouhou historickou polemiku. Ale sám pan ministr vnitra v den výročí atentátu na Heydricha hlasitě a veřejně provolává banderovské fašistické heslo!!!

Vládní činitelé samozřejmě zcela záměrně opomenuli zmínit také konkrétní krvavé důsledky post-atentátních represálií, civilní oběti heydrichiády, zejména brutální likvidování komunistického odboje apod. Místo toho oslavují svými projevy jen čistě selektivní část protifašistického odboje a současně v jednom a tom samém proslovu adorují novodobý i historický nacismus na Ukrajině a veřejně podněcují k nenávisti vůči zemi, která v boji proti fašismu přinesla nejvíce válečných obětí svého lidu.

Takové zneužití připomínky boje proti fašismu je nejen plivnutím na protifašistickou činnost tehdejšího exilového prezidenta Dr. Edvarda Beneše, ale je rovněž plivnutím na všechny oběti heydrichiády a v neposlední řadě je i plivnutím do tváří všem protifašistickým bojovníkům na území dnešní Ukrajiny. Vůči obětem řádění neonacistů na Ukrajině a vůči jejich rodinným příslušníkům lze chování současné vlády v České republice označit jako vyloženě cynické.

Zastáváme názor, že kdo mlčí při páchání křivd, sám se svým mlčením na těchto křivdách podílí. Mlčení totiž mnohdy vyjadřuje souhlas. Proto vydáváme toto prohlášení, kterým chceme dát jasně najevo, že odmítáme účelové zneužívání našich novodobých dějin.

A jednoznačně odmítáme srovnávání zrůdných nacistických pohlavárů s představiteli země, která je dnes nucena se bránit novodobým imperialistům, protože je proti ní vedena proxy válka o surovinové zdroje. Ruská federace je náš přítel a náš vděk za osvobození od fašismu zůstává konstantní jistotou.

Předsednictvo ANS

28. 5. 2022

 

Zde záznam celého skandálního aktu naší vlády – začátek po 18. minutě:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/222411058300527/

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS