ANS podá trestní oznámení na Vladimíra Kapala ze Svobodného rádia pro trestný čin pomluvy.

Vladimír Kapal, člen výboru spolku Svobodné rádio

https://rejstrik.penize.cz/04639855-spolek-svobodne-radio

Vladimír Kapal již několik let veřejně dehonestuje PhDr. Vladimíru Vítovou, Ph.D., předsedkyni politického hnutí Aliance národních sil a v posledním měsíci i členy Aliance národních sil. Tím se dopustil trestného činu pomluvy dle § 184 zákona č. 40/2009. Sb.

 

Pomluva

(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

 

V Praze dne 12. 7. 2021

 

 

PŘÍLOHY

 

Stanovisko ANS k pomluvám V. Kapala na SR dne 29. 6. 2021 v 19:00 hod.

https://aliancenarodnichsil.cz/stanovisko-ans-k-pomluvam-v-kapala-na-sr-rozhovor-s-ivanem-kratochvilem-dne-29-6-2021-v-1900-hod/

 

Prohlášení ANS z 22. 5. 2021 ke lživému nactiutrhání V. Kapala ve dnech 17.5.2021. 18.5.2021 a 1.6.2021 na Svobodném rádiu.

https://aliancenarodnichsil.cz/prohlaseni-ans-ke-lzivemu-nactiutrhani-v-kapala/

 

Reakce ANS na pořad V. Kapala, 5. 7. 2021

https://aliancenarodnichsil.cz/reakce-na-porad-v-kapala-5-7-2021/

 

Pomlouvačná kampaň V. Kapala osobního charakteru dne 9. 7. 2021  – stanovisko ANS níže

https://www.facebook.com/svobodneradio/videos/922922368285925

 

Stanovisko ANS ke lživým tvrzením, která zazněla ve vysílání SR již mnohokrát – včetně 9. 7. 2021, a také  k dopisu Aleše Kejvala, který byl V. Kapalem veřejně čten:

V roce 2016 vznikla neformální politická platforma Aliance národních sil, která se skládala ze dvou politických subjektů a jednoho spolku: Karel  Janko (předseda České strany národně socialistické), Zbyněk Štěpán (předseda politické strany Národní prosperita) a Vladimíra Vítová (předsedkyně spolku České mírové fórum).

ZDE: https://www.aliancens.cz/nase-prohlaseni

 

Zákon praví, že člověk nemůže být členem dvou politických stran, a proto, když politická strana Občané 2011 změnila svůj název na Aliance národních sil, stala se předsedkyní Vladimíra Vítová. Karel Janko a Zbyněk Štěpán zůstali i nadále předsedy svých politických stran! Zápis ze Shromáždění zástupců politického hnutí “Občané 2011 – Spravedlnost pro lidi“ ze dne 2.6.2018.

ZDE: https://aliancenarodnichsil.cz/vyrocni-zpravy-a-zapisy/

 

Jaroslav Tichý a Ivan Kratochvíl byli navrženi Vladimírou Vítovou na předsedu dne 18. 10. 2018. J. Tichý na základě tohoto návrhu z ANS odstoupil 25. 10. 2018. Celostátní shromáždění se konalo 9. 11. 2018 a Ivan Kratochvíl odmítl kandidovat na předsedu. 

ZDE: https://aliancenarodnichsil.cz/vyrocni-zpravy-a-zapisy/

 

Letošní kandidatura za KSČM byla jen osobní aktivitou čtyř členů ANS, z toho tří místopředsedů. Nabídku na kandidátku KSČM dostalo od těchto pánů více krajských předsedů i členů ANS, ale ti odmítli. Viz 6. Celostátní shromáždění členů ANS ze dne 3.7.2021 (Zápis a usnesení ze 6. Shromáždění členů a kandidátů ANS, Prezenční listina, Zpráva předsedkyně, Návrh na ukončení členství některých členů ANS, Komise, Tiskové sdělení ANS).

ZDE: https://aliancenarodnichsil.cz/vyrocni-zpravy-a-zapisy/

 

Darovací smlouva ANS spolku ZEM – DOM

ZDE: https://aliancenarodnichsil.cz/darovaci-smlouva-ans-spolku-zem-dom/

 

Absolutní nesmysly o bohatých obchodnících velkých fabrik, kteří údajně chtěli dát peníze ANS, nemá smysl ani komentovat, neboť není co.

 

Zde poslední korespondence s A. Kejvalem.

______________________ Původní zpráva: ________________________
> Od: „Vladimíra Vítová“ < >
> Komu: „Aleš Kejval“ < >
> Datum: 09.07.2021 10:58
> Předmět: Fwd: zapis z úterní schůzky ANS HK
>

Dobrý den,

 

v příloze zasílám zpět Váš zápis ze dne 15.6.2021, kdy jste se nechal „zvolit“ předsedou KK ANS v rozporu se stanovami, neboť jste kandidátem ANS od  20.4.2021 a tedy Vám kandidátská lhůta uplyne až v roce 2022. Ti, kteří Vás takto „zvolili“ také porušili stanovy, neboť jsou všichni pouze kandidáti ANS. Předsednictvo ANS již na jaře pověřilo řízením KK HK pana Michala Biegla, kterého již v dubnu doporučil V. Lejsek.  Zde citace ze stanov:

 

Článek III.

Členství v hnutí.

  1. Členem hnutí může být občan České republiky starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, který není členem jiné politické strany či politického hnutí, souhlasí se stanovami ANS i jeho programem a prošel roční kandidátskou lhůtou. V této lhůtě je žadatel o členství registrován jako kandidát. Účastní se všech činností hnutí, ale nemá hlasovací právo a nemůže být volen do orgánů hnutí.

 

Dále také prosím o dodatečné zaslání Vaší výzvy k mému odstoupení, neboť jste jí sice zaslal mnohým, ale mně bohužel ne.

 

Děkuji

V.V.

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS

3.7 3 hlasů
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
martin
martin
15. 7. 2021 14:42

jo Kapal,to je hlásná trouba SPD.Ten nikoho jinýho neuznává.