Skončeme s korektní politikou i rétorikou, jinak je po nás.

Tzv. „korektní politika“ není jenom náš český výmysl. Bacil korektní politiky a všeho korektního k nám přišel ze západní politické pseudokultury a prvním nositelem tohoto nešvaru u nás byl náš první novodobý prezident Václav Havel se svou kamarilou.

Bezmyšlenkovitě začali po revolučním (?) převzetí moci v roce 1989 negovat vše, co bylo v naší zemi po staletí budováno, začali ničit průmysl, kulturu, školství, obranyschopnost země, zemědělskou soběstačnost, lesy, vodní zdroje, surovinové zdroje, atd. Ničili naše zažitá, dlouhá léta budovaná zahraniční odbytiště, likvidovali odborníky a vše zaměňovali za nové v domnění, že co je nové, to je dobré. Vše rozprodávali, rozdávali a ničili. Začali prznit náš jazyk, předělávat historii a všemožně se servilně vlísávat všemu, co přicházelo ze Západu.

V touze po získání podílu na moci se k novým vládcům přidávali další a další oportunisté, kteří začali papouškovat hesla a pseudomyšlenky přicházející z Hradu. Začali obsazovat pozice v hromadných sdělovacích prostředcích, na Hradě, na ministerstvech, ve školství, na univerzitách, v justici a v mnoha a mnoha dalších státních i veřejných orgánech, kde byla možnost jakéhokoliv přisátí na tučné penězovody. Mezi ně patří samozřejmě i tzv. neziskové organizace, které nevykazují prakticky žádnou pozitivní činnost a pouze bobtnají z tučného přílivu peněz nejen z našeho státního rozpočtu, ale i ze zahraničí.

Naše většinová společnost si pro ně našla několik názvů, jako jsou např. sluníčkáři, pražská kavárna, vítači, atd. Ať jsou sdruženi v politických stranách, či si říkají političtí analytici, žurnalisté, poradci, politologové, atd., jedno mají společné – jsou odtrženi od většinového myšlenkového proudu a zájmů společnosti, společnost se snaží manipulovat, dezinformovat a udržet v nastoupeném kurzu, který pro ni není výhodný. Ve své podstatě jdou proti zájmům svého národa, proti vlastnímu lidu a v neprospěch budoucích generací.

Skutečné, historicky zažité hodnoty se snaží nahrazovat tzv. evropskými hodnotami, které ve svém konci mají vést k rozkladu společnosti i jednotlivých národních států v Evropě. Rodina již pro ně není máma, táta a děti, ale i manželství dvou žen či manželství dvou mužů s právem osvojovat si a vychovávat děti, původce světových válek nazývají přáteli a našimi vzory, o naší zemi říkají, že není jenom naše a právo v ní žít má prakticky každý, kdo přijde, atd. Ti, kteří s nimi nesouhlasí, jsou stigmatizováni jako extremisté, rasisté, xenofobové, atd. a měli by podle nich být vyloučeni z veřejného života.

Neřešitelných rozporů mezi většinovou společností a sluníčkáři je celá řada. V posledních několika letech to je ale zejména přístup k ohromné přílivové mase nelegálních migrantů z Afriky a Středního východu, kteří hledají v Evropě nejen dobré bydlo s bezpracným vysokým životním standardem, ale také úkryt pro množství extrémně nebezpečných džihádistických bojovníků přesouvajících se do bezpečné zóny Evropy z končící války v Sýrii. Zcela bezpochyby je jejich cílem ovládnutí Evropy i Evropanů a nastolení velkého evropského chalífátu se svým vysoce nadřazeným brutálním islámským náboženstvím.

Tzv. korektní politika, falešný soucit a solidarita, lež, podbízivost, pokrytectví, korupce, cenzura, strach, obavy, zastrašování, atd., to vše jsou atributy současného žití, současné politiky a současného života.

To vše se ale musí změnit, máme-li usilovat o návrat k tradičním historickým hodnotám, k poctivé práci a k poctivému plnohodnotnému životu. Tzv. korektní politika musí zmizet a hodnoty musí získat zpět svůj původní obsah. To vše je ale otázkou blízké budoucnosti, kdy zcela zákonitě musí dojít ke střetu mezi většinovou společností a politickými stranami dlouhodobě hájícími cizí ekonomické i politické zájmy.

Ing. Jiří Oberreiter

 


Autor příspěvku: Ing. Jiří Oberreiter

Hospodář ANS