Prohlášení Aliance národních sil k pomluvám, že jsme rasisté

Vzhledem k tomu, že se v poslední době z některých politických kruhů šíří pomluvy o naší straně, musíme se k nim vyjádřit.

Naším ideovým základem je suverenita národního státu. K tomuto tématu poskytujeme veškeré informace, které jsme schopni zachytit. Předkládáme odvážná témata a snažíme se, aby žádné nebylo tabuizováno. Naopak je naším cílem, aby se o všech názorech vedla široká diskuze – polemika bez emocí, bez rasistických a neofašistických podtextů, zakrývaných rouškou demokracie.

Naše politické soupeření není vedeno proti národům, ale proti nepřátelským politickým, kulturním a hospodářským projevům politických reprezentací některých států vůči naší zemi.

Stejně jako náš národ nemůže za všechny chybné kroky naší vlády a našich politiků, tak ostatní národy nemohou za mnohé projevy jejich vlád. Spletitost mezinárodních vztahů mnohdy zapříčiňuje, že si občané v té či oné zemi zvolí takovou politickou reprezentaci, která pracuje ve prospěch cizích zájmů. Než si to společnost uvědomí a zjedná nápravu, tak uběhne mnoho času, protože setrvačnost v těchto procesech je někdy značná. Než tedy budeme kritizovat cizí země, podívejme se na naši vlastní společnost, které uvědomění si, že nastolená cesta po roce 1989 vede do pekla, trvalo 30 let. Jedná se skoro o celou generaci, než si lidé položili základní otázku: „Co skutečně chceme?“ Museli jsme projít mnohými úskalími (a mnohá nás ještě čekají), než jsme si řekli dost. Chceme jít jinou cestou – máme jiný cíl.

O hledání takové cesty se Aliance národních sil snaží a ostře se ohrazuje proti názorům, že bychom mohli být rasisté nebo antisemité apod. Pouze ukazujeme na „páté kolony“ v naší společnosti, které se snaží nás ovládnout.

 

V Praze 23. 3. 2021

Vladimíra Vítová, předsedkyně ANS
Karel Hais, 1. místopředseda ANS

 
 


 
 

Autor příspěvku: ans