Neziskovky + bezdomovectví = smutné zrcadlo

Neziskovky + bezdomovectví = smutné zrcadlo naší společnosti v 21. století.

Otázka bezdomovců přichází na mysl téměř každému zejména dnes, kdy se pod ohromnou mediální masáží a za přispění některých politických stran řešila otázka 50 syrských sirotků. Přečtěte si více o oNeziskovky + bezdomovectví = smutné zrcadlo

Hodiny EU tikají

Hodiny EU a našich europoslanců tikají stále hlasitěji.

Je všeobecně známo, že Evropská unie oficiálně vznikla v roce 1993, a to po celé řadě proměn různých politických a ekonomických evropských uskupení probíhajících po konci 2. sv. války. Cílem bylo zajistit nejen dlouhodoběji mír v Evropě, ale také usnadnění ekonomické spolupráce, volný pohyb zboží, kapitálu atd. Přečtěte si více o oHodiny EU tikají

Proč se nedaří zastavit africkou migraci?

Každému soudnému člověku je již dávno nad Slunce jasné, proč se nedaří zastavit africkou migraci. Je to jasné i části těch nesoudných, kteří migraci verbálně podporují z titulu své profese a svých finančních příjmů, i když ví, o co jde. Přečtěte si více o oProč se nedaří zastavit africkou migraci?

Skončeme s korektní politikou i rétorikou, jinak je po nás.

Tzv. „korektní politika“ není jenom náš český výmysl. Bacil korektní politiky a všeho korektního k nám přišel ze západní politické pseudokultury a prvním nositelem tohoto nešvaru u nás byl náš první novodobý prezident Václav Havel se svou kamarilou.

Přečtěte si více o oSkončeme s korektní politikou i rétorikou, jinak je po nás.