Vláda postupuje protiprávně v souvislosti s Covidem – 19. Analýza.

Od vypuknutí manévrů kolem Covidu-19 se nejskloňovanějšími pojmy stalo testování a karanténa. Podívejme se, jak tyto termíny definuje náš právní řád.

Podmínky, za kterých je člověk povinen podstoupit test na virus lidského imunodeficitu (dále jen test) stanoví § 71 Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (dále jen Z. č. 258).

Test musí povinně podstoupit dárce krve, tkání, orgánů a spermatu při každém darování. U dárkyň mateřského mléka se provádí povinné vyšetřování jednorázově, před započetím dárcovství.

To znamená, že pokud se hovoří o povinném očkování, tak z hlediska zákona jste se stali dárci výše uvedeného biologického materiálu.

Bez souhlasu fyzické osoby je možné provést test u fyzické osoby, která je nuceně léčena pro pohlavní nemoc nebo které bylo sděleno obvinění z trestného činu ohrožování pohlavní nemocí. Ale pozor, souhlas fyzické osoby zákon nevyžaduje ani v případě testování těhotných žen a u osob s poruchou vědomí. V ostatních případech lze vyšetření na virus lidského imunodeficitu provést jen se souhlasem fyzické osoby.

Vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče v § 5 říká, že ke stanovení diagnózy se biologický materiál odebírá zpravidla v akutním stadiu infekčního onemocnění a odebírá se zpravidla před zahájením léčby chemoterapeutiky nebo antibiotiky. V případě Covidu-19 není splněno ani jedno – biologický materiál se odebírá zpravidla zdravým lidem, kteří jsou daleci toho, aby po odebrání vzorku začali brát chemoterapii nebo antibiotika.

Příloha 2 této vyhlášky obsahuje seznam nemocí, při nichž se nařizuje izolace na lůžkových odděleních nemocnic nebo léčebných ústavů. Je zde uveden SARS a febrilní stavy nezjištěné etiologie s pozitivní cestovní anamnézou. Výčet končí bodem 21 odkazujícím na další infekce podléhající hlášení Světové zdravotnické organizaci. Ale WHO změnila svůj původní názor o smrtelné nebezpečnosti viru.

Diagnóza se dle Zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách uvádí (Hl. 1, § 5) stanoví na základě zjišťování zdravotního stavu pacienta a okolností, jež mají na zdravotní stav pacienta vliv. Diagnóza tedy není testování. Za diagnózu nelze ani v nejmenším označit zakvedlání tyčinkou v nose.

Po výše uvedených citacích zákona je zcela ne pochopitelné, že Portál veřejné správy poučuje občany o existenci dvou typů testování.1 Výtěr z nosu zjišťuje, zda jsme onemocněním nakaženi. A že o onemocnění prodělaném v minulosti vypovídá rozbor krve.

Nejenže portál operuje s pojmy, jak se mu zlíbí, ještě navíc vymýšlí nesmyslné teze o tom, co lze zjistit rozborem krve a co výtěrem z nosu. Převratné tvrzení, že z krve nelze zjistit akutní nemoc, ale jen nemoc prodělanou, popírá veškeré dosavadní medicínské poznání a praxi. A hlavně zdravý rozum.

Dále se podíváme na pojem karanténa. Z. č. 258 (§ 2, odst. 7) karanténou rozumí oddělení zdravé fyzické osoby („fyzické osoby podezřelé z nákazy“), která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby.

To znamená, že pokud někdo oddělí zdravou fyzickou osobu, měl by mít důkaz, že přišla do styku s infekčním onemocněním a nebo že byla v ohnisku nákazy. Za důkaz styku s infekční osobou v současnosti platí, když se minou na chodníku, v tramvaji či jinde dva lidé, kteří si nainstalovali e-roušku atd. Ohniskem nákazy je místo, ve kterém se šíří nákaza (§ 65, Z. č. 258). I tady je velký prostor pro fabulaci na základě her s čísly pozitivně „nakažených“ [„otestovaných“]. Navíc, u lidí, kteří jsou v tzv. karanténě, neprobíhá žádné lékařské vyšetřování

Mezi karanténní opatření dle z. č. 258 patří i zvýšený zdravotnický dozor, jímž je lékařský dohled nad fyzickou osobou podezřelou z nákazy, které je uložen zákaz činnosti nebo úprava pracovních podmínek, aby nemohla šířit infekci.

Nevím, zdali se právě o tento odstavec opírá zavírání podniků, pekud však ano, tak zcela neoprávněně (viz výše). Navíc zde je stanovisko WHO: „Lockdown nemá být hlavní nástroj boje proti covidu, varuje zmocněnec WHO. ‚Dělá z chudých ještě chudší.‘ https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/lockdown-who-cesko-covid-koronavirus_2010121714_ako

Izolací se dle § 2, Z. č. 258 rozumí oddělení fyzické osoby, která onemocněla infekční nemocí nebo jeví příznaky tohoto onemocnění, od ostatních fyzických osob. Podmínky izolace musí s ohledem na charakter přenosu infekce zabránit jejímu přenosu na jiné fyzické osoby, které by mohly infekční onemocnění dále šířit.

Opatření2 Ministerstva zdravotnictví ovšem nařizuje izolaci osobám s příznaky nemoci Covid-19, ale i bezpříznakovým „pozitivně testovaným“ testem PCR. Opatření se odvolává právě na § 2, Z. č. 258, který o izolaci bezpříznakových osob vůbec nehovoří. Je to podobné, jako zavřít člověka do vězení jen pro podezření, že něco ukradl.

Karanténa v délce 10 dní je uložena všem osobám, které přišly do kontaktu s „pozitivně testovanou“ osobou. Z. č. 258, § 2 ale hovoří o styku s infekčním onemocněním, což není totéž.

Alarmující také je, že této osobě podezřelé z nákazy opatření nařizuje, aby se 5. až 7. den, nejpozději však 10. den karantény podrobila testu PCR, avšak i při negativním výsledku má v karanténě zůstat celých 10 dní.

Další zvláštnost tohoto opatření je, že osobám trvale vykazující při testu PCR pozitivitu, které potřebují potvrzení o bezinfekčnosti, je provedeno vyšetření alternativním testem – kultivačním průkazem viru ve specializovaných laboratořích. Čili když už nelze člověka bez příznaků nadále držet bezdůvodně zavřeného v karanténě, je vyléčen provedením jiného testu.

Výše uvedené opatření se opírá i o § 69 Z. č. 258, odst. 1, písmeno i, které mezi mimořádnými opatřeními při epidemii jmenuje i zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku. Aby ovšem mohl být uplatněn tento bod zákona, museli bychom nejprve nějakou epidemii mít.

Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že vláda si pojmy a zákony ohýbá zcela dle vlastní potřeby. Je tedy jen na každém z nás, zda si to necháme líbit.

 

A. Goldmanová, Aliance národních sil.

 

1) https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/covid-19/priznaky-a-karantena/testovani.html

2) https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 

 

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil
3 2 hlasů
Ohodnoťte článek
2 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
petr
petr
20. 11. 2020 15:42

Po přečtení článku, ke kterému je tato diskuze určena, cítím svou morální povinnost poděkovat vládě za všechna opatření, která činila a činí v boji s pandemií, přestože bych uvítal i více účinnějších opatření. Děkuji především profesoru Romanu Prymulovi, který naši zem uchránil hromad mrtvých v prvé vlně. V nedávných volbách mne na malý okamžik napadlo, že bych dal hlas ANS za jejich kritiku jednání některých lokálních politiků, urážející velitele Rudé armády, která tuto zemi osvobodila proti německému fašismu. Když nyní čtu na stránkách ANS podobné články kritizující vládu za to, že se snaží chránit lidi před zákeřnou smrtí (přicházející velmi často od bezpříznakových osob), jsem rád, že jsem svůj hlas ANS nakonec nedal. Dr. Petr Kadlec

trackback
12. 11. 2020 16:08

[…] Vláda postupuje protiprávně v souvislosti s Covidem – 19. Analýza. […]