Roste tu protestní energie. Je prý čas na nové Občanské fórum

Zařekl jsem se, že nebudu komentovat každý fekální výron projevů členů mainstreamové politické reprezentace, protože bych nedělal nic jiného. Takových projevů se rojí čím dál tím víc a člověku nezbývá nic jiného než je ignorovat, pokud si chce zachovat zdravý rozum.

Avšak poslední projev dlouholetého politika a signatáře Charty 77 mi vlil krev do hlavy a zvedl ze židle.

 

Pan Daniel Kroupa se nechal slyšet (viz. Čl. Jiřího Kubíka na Seznamu.cz), že „Roste tu protestní energie. Je čas na nové Občanské fórum“. V tomto ohledu má pan Kroupa pravdu. To, že roste napětí ve společnosti, rozpozná snad každý. I ten, který není filosof ani chartista. Co mě ale překvapilo je navržené řešení jmenovaným. On chce Občanské fórum II. Sestavovil by ho např. z ODS, KDU-ČSL, Nezávislých starostů a TOP 09! Pic kozu do vazu. Copak si člověk, který spoluzakládal Občanské fórum, nepamatuje z čeho nebo z kterých členů bylo složené toto převratové těleso? Copak Občanské fórum bylo složeno z politických stran Národní fronty? Pochopitelně nebylo. Bylo složeno z lidí, aktivistů, kteří byly z různých důvodů předcházejícím režimem postiženi. Bylo složeno z tzv. „ulice“. Proto také mělo podporu veřejnosti, když jí tito lidé naslibovali „hory i s horákama“.

Dnešní neparlamentní opozice se také skládá z běžných občanů, kteří vidí nezkresleně současný stav společnosti a cítí se ohroženi. Vyčleněni ze společnosti nemohou politiku změnit jinak, než, že veřejně protestují proti současným poměrům. Z těchto lidí je nutno vytvořit Výbor na ochranu státu a národa. Tito lidé musí nést vlajku odporu proti současným politickým silám, kteří provádí protinárodní politiku a jsou nositeli korupce a spojují se s cizí mocí. Protože dnešní Evropská unie prostřednictvím své politiky nebuduje Evropu svébytných a rovnocenných národů, ale jedná se o okupaci jednotlivých států. A každý, kdo souzní s takovou politikou, je prostě kolaborant. Tak to bylo v historii, je v současnosti a bude i v budoucnosti. Jestli chce někdo zmírnit napětí, tak musí naslouchat občanům své země. V opačném případě jen přilévá oleje do ohně.

 

JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil