Pozdrav ANS na sněmu Národní demokracie

ANS se dne 21. 1. 2023 v rámci vzájemné spolupráce zúčastnila VI. řádného sněmu Národní demokracie v Praze na Novotného lávce. Na jednání zazněl příslib další spolupráce ANS a ND. Byla vyjádřena podpora Andreji Babišovi ve 2. kole prezidentských voleb. Stěžejním tématem byla probíhající fašizace české společnosti a hrozící aktivní zapojení ČR ve válce proti Ruské federaci na území Ukrajiny. Zdravici předsedkyně ANS přednesla paní Věra Bouřová, tajemnice ANS.

 


Zdravice Aliance národních sil Národní demokracii

 

Vážení přátelé,

jsme rádi, že můžeme spolupracovat s Národní demokracií – jedinou politickou stranou, která má společné dva zásadní body s programem ANS – a to je vystoupení z EU a z NATO! Bez těchto dvou kroků nemůže být v naší zemi nikdy realizována žádná pronárodní politika

Bohužel však žádná další z tzv. vlasteneckých politických stran právě toto nechce. Všechny mají de facto stejný program jako ODS anebo TOPka a další parlamentní strany. Liší se jen v systémově nepodstatných detailech.

Pokud nějaká strana – jako třeba SPD – deklaruje vystoupení z EU, tak ho podmiňuje referendem. To však není možné, protože Ústava ČR hovoří o tom, že nelze dělat referenda o tzv. podstatných náležitostech.

Ostatní politické strany – které jsou považovány za vlastenecké – hovoří především o reformách EU a NATO. A protože nechtějí skutečnou změnu systému – tedy systém neohrožují – jsou někdy zváni do mainstreamových médií a mají prostor v mnoha větších alternativních médiích – např: Parlamentní listy, První zprávy, Protiproud atd.

Jenže tito populární představitelé neparlamentních politických stran v podstatě chtějí jen nahradit parlamentní politiky s tím, že oni sami by to dělali lépe – ale ve stávajícím systému, kdy je Česká republika i institucionálně pouhou kolonií!

Evropské unii a nadnárodním společnostem totiž vyhovuje koloniální role ČR a nemají vůbec žádný zájem na tom nic měnit.

Pouze ND a ANS mají odvahu veřejně prohlašovat, že je nutnosti vystoupit z EU, jakož i z NATO, jež je s EU smluvně provázáno. Nejde přitom o cíl, nýbrž o nutný předpoklad, jak začít budovat pronárodní politiku.

My v ANS jsme toho názoru, že naše země je civilizačně na rozcestí a musíme se rozhodnout, který směrem se vydáme.

První směr symbolizuje politika západoevropských mocností v rámci EU. Je postavena na principu konce národních států – jinými slovy jde o prosazování neokoloniální politiky západních mocností, tentokrát směrem na východ – a tedy v prvním plánu do střední a východní Evropy, což se týká nás.

Druhý směr politického vývoje reprezentuje pronárodní vize zemí BRICS. Tato vize spočívá na principu zachování národních států, podpory národního kapitálu, podpory národní produkce a konec aktivní finanční podpory strategicky řízené migrace, která je organizována Evropskou unií.

Jsme velmi rádi, že jste nás pozvali jako hosty a přejeme vaší straně a vašemu snažení úspěch

 

Vladimíra Vítová, předsedkyně ANS Praha 21. 1. 2023


 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS