Buďme svobodní myslící a aktivní lidé!

Bolavým místem politické opozice v České republice je vytváření skupin, které odtrženy od reality prosazuji v podstatě dva proudy myšlení. Jeden proud se opírá o ekonomické bláboly a druhý o náboženské bláboly. Nevím, který je horší, ale jsem přesvědčen, že oba proudy znehodnocují spravedlivý odpor proti současnému společenskému uspořádání, tedy liberálnímu kapitalismu.

Oba dva proudy se v podstatě snaží vytvořit pravidla pro bezkonfliktní, beztřídní, mírumilovnou společnost, ve které všichni lidé budou obdaření nekonečnou láskou a pochopením. V tomto rauši vytvoří „Ráj na Zemi“. Odvěká touha lidstva, která jej provází od nepaměti, která však nikdy nebyla naplněna. V dobách krizí a pádů civilizací se vždy lidé obraceli k této touze s přesvědčením, že právě v nastalé situaci je čas na vybudování tohoto cíle.

Jedni se opírali o tzv. vědecké poznání, tedy o empirické myšlení a druzí o biblické příběhy a různá proroctví. Ti první se snaží vytvořit ekonomiku, která by v podstatě odpovídala perpetuum mobile. Zavést ekonomiku, která by z ničeho vytvářela hodnoty a tak by zabezpečila všem lidem rovné společenské zabezpečení a postavení.

Druzí poukazují na osudové předurčení vývoje lidstva a spoléhají na zásah „vyšší moci“, která odstraní nespravedlnost. Tato představa předpokládá život v duchovní úrovni, nezávislý na materiálních zájmech jednotlivců. Ve smyslu „nebeské ptactvo neoře ani neseje, a přesto sklízí“ (biblická parafráze).

Toto nepochopení ale vytváří mylnou představu o úloze lidské činnosti a zbavuje společnost akceschopnosti.

Pochopitelně v tomto článku jsem nucen zjednodušovat a oba směry charakterizovat v pár větách. Je jasné, že oba směry jsou ve své podstatě myšlení složitější. V některých aspektech se opírají o reálie a v některých o naprosté bludy.

Podle mého názoru a filosoficko – politického názoru Aliance národních sil je třeba vypracovat společenský model, který by předpokládal přímý podíl každého člověka na přerozdělování výdobytků společnosti a umožňoval by být společensky aktivní. Je nutné odstranit po tisíciletí zaběhnutý tzv. kapitalistický princip, že vše je zbožím, vše se dá koupit a prodat, včetně člověka. Je nutné zavést právní subjektivitu svobodného živého člověka, tedy bytosti, která není obchodovatelná a nedá se koupit ani prodat. Nebo zlikvidovat v případě „nepotřebnosti“. Není věcí. Není otrokem, který někomu patří. Je tvůrcem lidské pospolitosti a podílníkem společnosti. Živoucnost znamená bytost materiálně duchovní.

K tomu je třeba vytvořit skupinu odborníků, kteří vypracují mantinely – hranice, ve kterých se každý jedinec může pohybovat. Otázkou je, jak tuto representaci ustanovit. To je téma, na které se musí diskutovat, aby došlo k celospolečenskému konsenzu. A je úplně jedno jak se této vrstvě bude říkat – zda politická strana, rada starších nebo moudrých anebo třeba občina. V každém případě se bude jednat o skupinu, která bude modelovat vztahy a bude dohlížet na jejich realizaci. Zásadní věcí zůstává vztah k této skupině, tedy je nutné odstoupit od modelu „vlády“ a zavést princip „služby“.

Zažíváme převratnou dobu, nebojme se převratných myšlenek. Ďábel potřebuje to, aby mírumilovné lidstvo neudělalo nic!

 

JUDr. Karel Hais, I. místopředseda Aliance národních sil

 

 


 

 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil
0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Pitrýsek
Pitrýsek
4. 6. 2020 12:26

K ekonomickým a náboženským blábolům bych přidal ještě blábol o živém člověku. Právnický konstrukt bez praktického dopadu… To nemáte ve své činnosti nějaká hmatatelná zlepšení pro každodenní život?