Živý člověk – cesta z role novodobého otroka

Na téma živý člověk chodí mnoho dotazů, ale lidé v ANS nemají kapacitu na všechny dotazy odpovídat. Proto přetiskujeme dopis, který přišel emailem pro naši informaci a objasňuje danou problematiku poněkud detailněji.  _______________ Děkuji Vám za dotaz ohledně živého člověka, pokusím se Vám odpovědět relativně krátce, jakkoliv problematika je vysoce složitá a zasloužila by si daleko hlubší rozbor.  […]