Venezuela, vzdálená to země?

Vyjádření Aliance národních sil k článku redaktora Deníku Plus, pana Luboše Palaty s názvem „ S českou zahraniční politikou to ještě není tak zlé, jak to někdy vypadá“, který byl přímou reakcí na prohlášení „ANS zásadně nesouhlasí s prohlášením české vlády ohledně Venezuely“

Na první pohled by se mohlo zdát, že diskuze o tom, kdo má být prezidentem ve Venezuele je bezvýznamná a marginální. Ono to však tak není. Pokud postoj k tomuto venezuelskému čistě vnitrostátnímu problému budeme přistupovat způsobem, který odporuje základním demokratickým principům, tak se z vnitropolitického problému stává problém celosvětový.

Pokud nikdo nezpochybní regulérnost voleb, tak není možné popírat mandát vítěze vzešlého z takových voleb. Je to čistě věc voličů dané země a ne někoho zvenčí, který odebírá naftu a cítí se hospodářsky ohrožen. Odůvodňovat takový nátlak tím, že patříme do jistého politického, civilizačního okruhu, a proto musíme zastávat příslušný názor, je demagogie a člověk se nemůže ubránit dojmu, že se jedná o úlitbu za budoucí cestu do Washingtonu.

Takové názory nás zavedly např. i k souhlasu s bombardováním Jugoslávie a k tichým souhlasům v mnoha dalších případech.

Pokud ANS vyjádří pochybnost a nesouhlas s jednáním naší politické reprezentace k takto vedené zahraniční politice a někdo ji za to kritizuje s odůvodněním, že se jedná o „Alianci národních sil – politický spolek s nulovým vlivem“, je to právě důkaz opaku – tedy, že se nejedná o bezvýznamný hlas. Napadnout názor ANS  bez argumentace a bez znalostí základních věcí (Aliance národních sil totiž není spolkem, ale politickým hnutím) jen proto, že se nehodí do daného názorového „okruhu“, je pouhým plácnutím do vody a projevem bezbřehé oddanosti vlastním chlebodárcům.

Je zřejmé, že pan Palata nemá jasno, co se týče pojmu „nulový vliv“. Jestliže si myslí, že jeho hlas je vlivnější než hlas Aliance národních sil, tak se velice mýlí. Jeho hlas je jen projev člověka, který se snaží přidat k nějakému „okruhu“ s marnou touhou se zalíbit a být pochválen. Na rozdíl od Aliance národních sil, která se snaží hájit suverenitu Českého státu a národní zájmy. Obhajoba základních principů, na kterých stojí naše civilizace, nesmí být nikdy nazývána názorem s nulovým potencionálem.

 

JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS

 

 

Luboš Palata: „S českou zahraniční politikou to ještě není tak zlé, jak to někdy vypadá“ ZDE: https://plus.rozhlas.cz/lubos-palata-s-ceskou-zahranicni-politikou-jeste-neni-tak-zle-jak-nekdy-vypada-7755903

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil