Vakcíny mRNA a jejich působení v lidském těle

MUDr. JP, praktický lékařpsáno pro ANS

Tyto jsou nízkomolekulární partikule (mRNA s genetickým kódem pro tvorbu S1 antigenu koronaviru v lipidovém-tukovém obalu), bez depotní složky.

Klasické vakcíny atenuované, nebo rekombinantní proteinové, jsou vysokomolekulární – celé tělo viru, nebo jeho část, navíc doplněné depotní složkou (umožňuje pomalé uvolňování antigenů).

Vakcína na bázi mRNA se tak může rychle dostat do celého organismu k velikému množství buněk, do kterých může proniknout a v nich vytvořit S1 antigen, který pak tyto buňky prostřenictvím HLA-protilátek prezentují na svůj povrch a cytotoxické T-lymfocyty (přímo ničí antigeny) a B-lyfocyty (vytváří protilátky proti antigenům) ve spolupráci s dalšími imunitními mechanismy (kaskáda komplementu, NK-buňky, fagocyty a další) musí buňky s S1 antigenem zničit.

Vzniká tak systémová zánětlivá reakce se všemi možnými riziky – poškození tkání, cévního endotelu a orgánů (játra, ledviny, srdce…), zvláště když uvedené tkáňové struktury byly již dříve poškozené různými patologickými stavy. Vzniká tak riziko autoimunitního poškození organismu. Toto vidím jako hlavní riziko!!!

Riziko včlenění mRNA do našeho genetetickéko kódu zde také nepochybně bude, ale jen u omezeného počtu buněk, které se nachází ve stavu těsně před a v počátku mitotického dělení a sbírají materiál na zdvojení – reduplikaci svých chromozomů. Vzhledem ke krátké době používání těchto vakcín se zatím nelze k možnému genetickému poškození přesněji vyjádřit.

Jako další riziko vidím možnost minimálně dočasného vironosičství očkovaných jedinců, a tím i riziko vzniku mutací viru, neboť ten u očkovaných vlivem poškození svého S1 proteinu nemůže proniknout do buněk očkovaného a určitý čas, než bude zničen dalšími imunitními mechanismy, může přežívat v organismu očkovaného, a ten pak tímto případně již zmutovaným virem může nakazit neočkované jedince.

Šíření S1 proteinu očkovaným jedincem vidím pouze jako hypotetické a dosti nepravděpodobné, neboť buňky, které ho vytvořily, musí být všechny zničeny výše uvedenými imunitními mechanismy.

MUDr. J.P., praktický lékař

 


  
  

Autor příspěvku: ans

5 6 hlasů
Ohodnoťte článek
2 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře