„EU a problémy zemí bývalého socialistického bloku.“ Moskva, 24.10.2023

Referát Vladimíry Vítové, předsedkyně ANS, na Jaltském mezinárodním fóru, 23.–24. října 2023.
 

1) Evropská unie zavádí politiku 3D: depopulace, deindustrializace a deracionalizace

EU realizuje politiku depopulace skrze vzdělávání, skrze propagaci LGBTQ, skrze reklamu, skrze zdravotnictví, skrze Green Deal, legislativně – prostě po všech stránkách.

V EU je ničen průmysl a to téměř všemi prostředky. V České republice je ničen již přes 30 let, nyní v ČR již prakticky není – ponechali jen nějaké malé podniky.

Deracionalizace – rovná se debilizace – a to nejen dětí, ale celé populace. Ve školách jsou snižovány učební standardy. Probíhají pokusy odstranit matematiku z maturitní zkoušky na středních školách. Na základních školách se zavádí tzv. inkluze, kdy jsou děti s různým postižením zařazovány do běžných tříd a výkon všech dětí ve třídě přirozeně klesá.

 

2) Evropa je odsouzena k záhubě globalisty a její „elity“ hodlají obětovat národ.

Falešné vidění světa ze strany evropských politiků. Oni chápou EU jako elitní klub, kam prý chce patřit každý. Elity EU mají iluzi o vlastní výlučnosti a dělí národy na první, druhou a další kategorie, což samozřejmě odporuje přirozeným principům života.

EU není zdrojem prosperity, ale úpadku. To je realita.

Nyní se rozhoduje o budoucím modelu uspořádání světa. Zda půjde o světový řád podle ruského světa a světa zemí BRICS, kde všechny národnosti, národy naleznou na této planetě své místo a zachovají si svou národní kulturu a budou se moci rozvíjet v přátelské a kooperativní atmosféře. Anebo zda to bude politika zlaté miliardy, která je realizována nekonečnými válkami Západu, kdy raboval všechny bez rozdílu a formoval kolonialismus a neokolonialismus. Některým národům se upírá možnost na existenci a rozvoj a globalisti z nich dělají jen jakési pomocné obyvatelstvo.

Západ ovládl svět díky své pokřivené morálce a my Slované jsme kvůli vlastní zvrácené morálce ztratili kontrolu nad svými životy.

V současné době jsou síly duchovního jádra národa konfrontovány s ateisty a dekadenty všech typů. Výsledek této konfrontace je rozhodující pro existenci či neexistenci některých evropských zemí bývalého socialistického bloku.

 

3) Národ není anachronismus, ale přirozená společenská jednotka člověka.

Národ je historická a politická entita s velkým aspektem sounáležitosti. Národ je přirozenější entita než stát. Státy mají tendenci se rozpadat, ale národy ne. Bez státu však národ zahyne!

V rámci EU jsou však vedeny útoky proti existenci národů a států. Jejich kulturní integrita, vzdělanostní úroveň, znalost jejich historie a tak dále jsou záměrně ničeny.

Západní ideologie politického a ekonomického liberalismu prosazuje velké celky a ničení národních států.

Bible říká, že národy stvořil Bůh. Kdo miluje celý svět, nemiluje nikoho. Pouze láska k vašemu lidu může být konkrétní a skutečná.

 

4) Světový názor dnešního českého člověka by měl vycházet z naší slovanské mentality a také z naší historie.

Společným cílem by měla být svoboda člověka a národa při nastolení míru a přátelství se sousedními národy.

Když přejímáme cizí vzory a cizí ideologie, nežijeme skutečný život – nemáme sami sebe – a stáváme se otroky cizího myšlení. A to se stalo.

Do roku 1989 Češi nestáli se Západem na stejných hodnotách. Naše mentalita je jiná. Ale současný školský systém a nová západní kultura se snaží lidi změnit. Bohužel se jim to celkem daří – obzvlášť u mladé generace.

Češi se rychle vciťují, jsou adaptabilní. A to je ale velký problém současnosti, kdy podléhají tlaku vnucované západní kultury.

Kultura v pravém slova smyslu dnes de facto vymizela. Kultura by měla pozvednout ducha, ale ta současná to nedělá. Kultura by měla být estetická a harmonická, ale současná kultura je destruktivní. Kultura musí vytvářet krásu a vést k vyšším ideálům. Co je ale dnes považováno za kulturu? Zlo, vraždy, satanismus, brutální mučení ve filmech, obscénní slova v hloupých písních, neharmonické melodie, rozřezaná lidská těla v uměleckých galeriích a tak dále.

To, co je dnes považováno za kulturu, samozřejmě není krásné a harmonické.

Jedno staré přísloví říká: „Jen krása, tedy harmonie, zachrání svět.“

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

 

 

 

 

Pozvánka

Program

 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS