Stanovisko Aliance národních sil k výzvě SPD ke sjednocení vlasteneckých sil

Stanovisko Aliance národních sil k výzvě SPD ke sjednocení vlasteneckých sil, které zaznělo na tiskové konferenci SPD dne 7. 7. 2020 v PS PČR.

Aliance národních sil velmi pozorně zanalyzovala uvedenou tiskovou konferenci a vydává následující stanovisko.

TK SPD je zde: https://www.facebook.com/tomio.cz/videos/3044585189002534/

1/ Naše politické hnutí je pro spolupráci s jakýmkoliv politickým subjektem, se kterým souzní základní priority našeho politického programu, abychom tak mohli naplnit vizi o budoucnosti naší společnosti.

2/ Spolupráce politických subjektů však z našeho úhlu pohledu neznamená zánik jednoho ze spolupracujících subjektů tak, jak to požaduje SPD.

3/ Vážíme si každé iniciativy každé politické strany v  PS PČR, pokud vede k námi proklamovanému cíli a tím je suverénní, soběstačná a bezpečná ČR.

4/ ANS ve svém politickém programu deklaruje zcela jednoznačně požadavek na vystoupení z EU a z NATO, na rozdíl od SPD, které požaduje pouze alibisticky referendum, které však za stávající situace nemůže být nikdy naplněno. Brání tomu dokonce i Ústava, článek 9, odstavec 2, který konstatuje: „Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná!“

Navíc je kontraproduktivní vyvolávat referendum v době, ve které je společnost pod absolutním masivním tlakem dezinformací ze strany masmédii. Lidé jsou dennodenně  masírováni teoriemi o zániku národních států, zastrašováni nepravdivými informacemi o nutnosti setrvání v EU a v NATO a přesvědčováni o nemožnosti vystoupení naší země z obou těchto organizací.

Za stávajícího stavu absolutního vlivu EU ve všech mainstreamových médiích a tedy praktické nemožnosti vést objektivní mediální kampaň by bylo referendum (které navíc ani není dopracováno v naší legislativě) pouze plácnutím do vody. A i kdyby se občané vyjádřili pro vystoupení, tak není vůbec jisté, že by politická reprezentace byla ochotna naplnit vůli občanů. A nesmíme také zapomínat, že závaznost referenda je více než sporná. Proto je důležité deklarovat v politickém programu zcela jasně požadavek na vystoupení z EU a ne pouze alibistické „referendum o vystoupení“. Volby jsou víc než referendum.  

5/ Spojení SPD se stranou Změna pro lidi je více než podivné, protože tato strana nemá ve svém programu ani jediné slovo o vystoupení z EU ani z NATO. De facto požaduje pouze výměnu politiků ve stávajícím systému, což nám bylo také osobně sděleno při konzultacích o možné případné spolupráci.

6/  Přesto i nadále a stále marně nabízíme SPD spolupráci v bodech, na kterých se můžeme shodnout, avšak bez toho aniž bychom (dle požadavku SPD) měli a chtěli zaniknout anebo abychom byli kompromitováni body, se kterými nesouhlasíme a které jsou v rozporu s naším programem.

 

V Praze dne 7. 7. 2020

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS

JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil
0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
9 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Karel Mácha
Karel Mácha
15. 7. 2020 12:29

Poněkud si protiřečíte. Referendum se musí vyhlásit. To mohou vládní elity. Otázka, terou starnu či hnutí volit

Karel
Karel
14. 7. 2020 14:23

Zajímalo by mne, kterou sranu či hnutí volit, když v současnosti ANO je na špici ale které se z EU nechce

Helena Leiblová
Helena Leiblová
10. 7. 2020 22:52

Vážená paní Vítová, vážený pane Haisi, velmi děkuji za práci, kterou vykonáváte pro naši zemi, náš národ. Jste zcela výjimeční. Nikdo z celé alternativy se nezabývá vpravdě nejzákladnější abecedou samotných podmínek pro existenci suverénního státu, jako Vy. Nikdo z nich nemá ani setinu Vašich znalostí, ať již co se týká historie, znalosti práva, Ústavy, řízení, atd. Většina alternativců, byť údajně vlastenců, se zabývá více či méně jen detaily, dílčími problémy, omílají dokola své mantry, ale rozhled, znalosti a často i zkušenosti u nich zoufale chybí. Jasně, nikdo není dokonalý a učený z nebe nespadl, to víme. Dalo by se ale očekávat, že budou mít alespoň dostatek sebekritiky a byli schopni a ochotni se nejen nechat poučit, ale doslova uvítat(!) ochotný zdroj vědomostí a užitečné spolupráce. Ale to ne, stále zde panuje to nesmyslné psycho-ego a touha jen po osobním vítězství, být ten (ti) „první“! Je to smutné, ale dle mne ani jedni z nich „nedorostli“ k chápání toho, že nejde o ně, nejde o nějaké osobní vítězství, ale o pochopení toho, že ten CÍL, kterého chceme dosáhnout, je to hlavní, nejhlavnější a vyžaduje spojenectví, nesobeckost a  pokoru a jednotnost. Pracovat pro společnost, společně a jednotně, jak kdo nejlépe dovede. Pokud by nakonec přišlo vítězství, vždyť to samo je přece nenahraditelnou odměnou!

trackback
9. 7. 2020 23:54

[…] Stanovisko Aliance národních sil k výzvě SPD ke sjednocení vlasteneckých sil […]

Jan Síla
9. 7. 2020 21:40

Vyjádření bývalých členů p.h. Změna pro lidi k bodu č. 5 prohlášení ANS k tiskové konferenci SPD ze dne 7.7.20.
Spojení SPD se stranou Změna pro lidi není vůbec podivné, ale logickým vyústěním jednání p.h. ZpL s vedením malých rádoby vlasteneckých stran o několika členech (ANS, BOS, ND, SZ, SL atd.). Tato jednání opakovaně vyvolávala ZpL za účelem spojení v jednu relevantní politickou sílu, která by měla šanci prosazovat proklamovaný cíl a tím je suverénní, soběstačná a bezpečná ČR. Požadavek na vystoupení z EU a NATO při posledním jednání s  ANS jsme akceptovali ve prospěch spojení stran. Přičemž se stále domníváme, že vystoupení z těchto struktur by znamenalo okamžitý významný pokles životní úrovně nejvíce potřebných. Přesto jsme byli vedením ANS, konkrétně p. předsedkyní Vítovou, odmítnuti. Bohužel ani tento náš kompromisní postoj nevedl k rozhodnutí výše uvedených malých politických stran ke spojení v jednu celostátní politickou sílu. Vzhledem k nevratným změnám, které EU v žoldu nadnárodních korporací provádí, jsme se rozhodli akceptovat názor SPD o celostátním referendu o vystoupení z NATO a EU a oslovili jsme SPD za účelem posílení této strany o srdcaře ZpL. Byli jsme příjemně překvapeni reakcí vedení této strany, které promptně pochopilo nutnost sjednocení vlasteneckých sil a přijalo p. Foldynu i nás za aktivní členy SPD. Nezbývá, než se zamyslet nad důvody drobení sil a nezájmu o posílení SPD, jediné vlastenecké parlamentní strany hající soběstačnost, bezpečnost a suverenitu ČR.
Na závěr bychom chtěli vybídnout další menší politické strany, hnutí i jednotlivce nestraníky, kterým není lhostejná protinárodní politika současného politického establishmentu, nejen k podpoře ve volbách, ale i k aktivní pomoci v našich řadách SP

Truhlář
Truhlář
9. 7. 2020 18:55

Velice děkuji za Vaše stanovisko. Velmi mě těší, že v tak nepřehledné době zaujímáte jasné postoje a srozumitelně o nich informujete. Stojím za vámi. Přeji mnoho zdaru Vám i všem pozitivně tvůrčím lidem.

Eva
Eva
Odpovědět  Truhlář
22. 7. 2020 8:52

Pane Sílo. Máte naprostou pravdu. Snad nikomu neuškodím, když napíši, že podobně jako Vy , se vyjádřil pan Vandas. Uvědomuje si, že jemu patřící hlasy by propadly, tak doporučuje svým voličům, aby je vhodili SPD. To je slovo politika, který si uvědomuje, že osobní ambice musí jít v nynější době opravdu stranou. Snad není pozdě.

kubesbob
kubesbob
9. 7. 2020 17:02

Ještě bych dodal: „Proč tak najednou“? Je mi to jasné.

Oldřich Drtil
Oldřich Drtil
8. 7. 2020 17:17

Za svou osobu děkuji za jasné stanovisko ANS. Souhlas.