Přežívat nebo ŽÍT?

Obyčejný Člověk svým každodenním počínáním ovlivňuje systém a realitu, v jaké žije.

Pokud se Člověk (odpovědná bytost se svědomím) zamyslí, na čem všem se podílí každý den svojí činností, pozorností a rozhodováním, uvědomí si, že může své okolí, obec, stát, změnit ze dne na den.

Čas věnovaný poslechu rádia nebo sledování TV je odevzdávání naší pozornosti, našeho času, naší ENERGIE. Placení penězi je také odevzdávání naší energie, neboť jsem je obdržel(a) za svoji energii, svoje znalosti, um a čas. Proto je důležité, za co utrácíme své peníze a kam směřujeme naši pozornost, tj. naši energii, čas a KOHO tím podporujeme.

Slýchám, že volby nic nezmění, jinak by je zakázali anebo druhou variantu, že není koho volit. Alternativní politické strany a hnutí již fungují delší dobu a je jich poměrně dost. Pro mě vychází vlastenecké hnutí Aliance národních sil, které má odborníky, má odhodlání a vizi naši zem opět držet v našich českých rukách, kdy je spravována odborníky – vlastenci. Zaznívají hlasy, že ANS je malá strana a neprosadí se. Ale kdo jiný může ovlivnit, že je něco malé nebo velké, než právě MY svým postojem, rozhodnutím a následnými činy. A proto už teď můžete pomoci. Můžete se stát členem ANS a rozšířit členskou základnu nebo můžete pomoci finanční podporou anebo přispět svojí odborností a spoluprací. Můžete například darovat 100 korun, což je 1 hodina na brigádě, 10 000 lidí už dá dohromady 1 mil. Kč. Tyto prostředky mohou být využity k šíření myšlenek o soběstačnosti naší vlasti, k tomu, proč je důležité vystoupit z EU, z NATO, vyskočit z tohoto destruktivního kolotoče, zabránit dalšímu rozkrádání naší vlasti zděděné po předcích. Tyto myšlenky a vize se tak dostanou k velkému počtu lidí a dojde k naplnění informačního pole. Pak je změna ve společnosti možná. Svým konáním můžete přispět k obrodě našeho národa. Vašich 100 Kč může představovat semínko a ANS úrodnou půdu, ale samotné semínko bez půdy nic nezmůže a úrodná půda bez semínka také ne, společně můžeme vytvořit úrodný sad.

Většinu obyvatel Čech, Moravy a Slezska tvoří ZATÍM střední vrstva, která je schopná pracovat a tvořit, být odpovědná, schopná založit fungující rodinu a vychovávat děti. Na této většině záleží neboť vytváří hodnoty. Informace, které se dostanou k této většině, hýbou naší společností, vytvářejí současný stav. Proto je důležité, aby se k této většině dostávaly pravdivé, nezkreslené informace .

Využívejme zkušenosti z minulosti, mějme na paměti naši budoucnost a podle toho konejme v současnosti.

 

Michal Ondrej, předseda KK ANS Jižní Čechy

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil