Kdo by měl být naším spojencem?

Mnohdy se ptáme, kdo s kým a kdo proti komu bojuje o nadvládu ve světě. Vnímáme válečné konflikty a hybridní války v podobě embarg a politického vydírání. Leckdy nám ale uniká podstata a smysl těchto událostí. Ptáme se, jaké místo má náš stát a národ v labyrintu událostí, které se bez našeho přičinění odehrávají na světové šachovnici moci.

Jestli se v tomto mumraji chceme vyznat, je nezbytné si vztahy a politické události zjednodušovat až nám zbudou prvoaktéři zkoumaných procesů. Vlivové proudy by se daly rozdělit do dvou skupin. Na chazary a chasidy. Chazaři jsou reprezentováni Saudskou Arábií a sionisty, kteří mají největší základnu a oporu v neoconech v USA. Chasidé mají zastání v Rusku a potažmo v jeho spojencích. Evropa je kolbištěm těchto politických proudů.

Jak je rozdělen svět, tak je rozdělena i naše a evropská politická scéna. Někdy si myslíme, že česká kotlina bude roztrhána na kusy.

Položme si tolik opakovanou otázku: kdo by mohl být našim spojencem. Myslím, že odpověď je jednodušší, než by se zdálo. Našim potencionálním spojencem může být jen ten, který nám zajistí suverénní, národní stát.

Máme totiž silnou vyjednávací pozici: strategickou polohu v Evropě, občany, kteří jsou flexibilní a schopni udržet národ ve světové špičce a nepřehlédnutelnou tisíciletou vůli existovat v daném prostředí.

Stačí jen jedno. Odhodit pomyslnou malost a slabost!

 

JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil