Yankee go home! Aneb takový malý přehled cvičení NATO – 1. část

Tento článek je 1. díl série Yankee go home!. Dosud vyšlo dílů 4

 

První část série přinášející naprosto výjimečně zpracovaný přehled cvičení vojsk NATO.

Informace, které ve sdělovacích prostředcích nenajdete!

 

Již před více než měsícem bylo zahájeno vojenské cvičení NATO Defender Europe 20 (DE20).  Jde v podstatě o americké vojenské „logistické“ cvičení, v němž alianční spojenci, především Němci a Poláci, hrají roli spíše obslužnou.

Představuje ale zároveň mohutný přesun převážně amerických vojenských sil k ruským hranicím – do pobaltských republik (největší za poslední čtvrtstoletí). Po dosažení pozic budou následovat, a v současnosti v některých zemích už probíhají další, na bojové operace již zaměřená cvičení (viz tab. 1). O nich se v masmédiích příliš nehovoří a o jejich náplni a především kontextu už vůbec ne!

Intenzívní cvičné operace NATa ale probíhají bez většího povšimnutí veřejnosti a médií pravidelně již leta. To v jakém rozsahu možná leckoho překvapí. V roce 2018 přímo NATO uskutečnilo 103 ! cvičení + dalších 183 cvičení podnikli alianční spojenci. V roce 2019 samo NATO 102 cvičení, 208 spojenci ! O kolika se dozvídáme, o kolika ne?!. Jakého jsou cvičení charakteru?

Vzhledem k tomu, že každé cvičení chvilku trvá, znamená to, že cvičení a manévry probíhají prakticky nepřetržitě, jen se přemisťují v prostoru, či se dokonce překrývají!

A bylo by pokrytectvím nepřiznat, že všechna jsou tak nějak zaměřená proti Rusku! Těžko po Rusech chtít, aby věřili v „nevinnost“ takového vojenského harašení.

V lednu proběhl finský Dynamic Move 20, nedávno skončilo cvičení Steel Quench v Litvě (kterého se účastnili se svými zbraněmi například i Slováci), v Itálii právě probíhá Dynamic Manta – cvičení ponorek a protiponorkových sil (s novými jadernými hlavicemi ?), v Norsku právě probíhá Cold Response, zaměřený na operace v extrémních arktických podmínkách atd. atd…

Již leta probíhá Atlantic Resolve (AR), operace nenazývaná operací, organizované navyšování vojenské přítomnosti USA v Evropě, placené z European Deterrence Initiative (americký fond). Jde o 6000 amerických vojáků provádějících operace a cvičení v 17 zemích. Prezentuje se jako reakce na „Krym a Donbas“, ale existovala již předtím, jen pod jiným jménem (před rokem 2017 European Reassurance Initiative). Funguje na principu tzv. „rotace“ jednotek. Dosud proběhlo pět „rotací“, běžně zahrnujících 6000 jedinců a techniku.

DE20 pětinásobně převyšuje běžné rotace Atlantic Resolve, v jejímž rámci se střídají brigády. V DE 20 dochází k přesunu celé divize! 29 000 amerických vojáků = pětinásobek AR. Atlantic Resolve zahrnuje tři typy rotací (jednotek ozbrojených, leteckých a zásobovacích/ technických). Řídí je první předsunutá pozemní divize s centrálou v Poznani.

Oficiálně je na letošek nahlášeno v rámci tzv. Northern Exercise Portfolio 2020 8 vojenských cvičení NATO: Cold Response, Northern Viking, Swift Response, DEFENDER-Europe 20, Trojan Footprint, Saber Strike, Astral Knight, BALTOPS. O charakteru jednotlivých cvičení více v tab.1.

K nim je ale potřeba přičíst i gruzínský Noble Partner 2020, polský Allied Spirit XI, na září v ČR plánovaný Ample Strike (cvičení předsunutých leteckých návodčích) a nepochybně ještě další, více tajená.

Již od poloviny ledna do 4 února, tedy bezprostředně před započetím DE20, už v Německém Hohenfelsu proběhlo cvičení Combined Resolve XIII. Účastnilo se ho 5400 osob ze 17 zemí. Cílem byla „standardizace“ uvnitř NATO (sjednocování měřítek, klasifikace a vojenské „kultury“), „zvyšování připravenosti“ („spreading of culture of readiness“), lapidárně, „dělání pořádku“ a mobilizace uvnitř NATO podle amerických pokynů. I letos by se mělo, jakožto každoroční, konat společné aliančně-ukrajinské cvičení Rapid Trident. Poslední se konalo 13-28 září 2019 na Ukrajině v Javorivském výcvikový prostoru. Účastnilo se ho cca 3700 vojáků ze 14 zemí. Děje se v rámci tzv. Partnership for Peace international military cooperation program at the International Peacekeping and Security Center. Účastnily se ho brigády LITPOLUKRBRIG (litevsko-polsko-ukrajinské) a bylo zaměřené na „hybridní hrozby“ a hodnocení ukrajinských vojenských sil. Toto cvičení lze považovat za oficiální důkaz toho, že slib o nerozšiřování NATa na východ je definitivně porušen a zapomenut. Jako ostatně jakýkoli americký slib a s Američany uzavřená smlouva. Rusofobům budiž v této souvislosti vyřízen vzkaz, že americké tajné vojenské operace a provokace na Ukrajině probíhaly před! událostmi v Donbasu a referendem na Krymu! Zapomětlivcům připomeňme Oranžovou a ostatní barevné revoluce! V rámci loňského Saber Junction byly v Německém Grafenwoehru, Rammsteinu a Hohenfelsu trénování příslušníci ozbrojených sil (ne neoznačitelní za žoldnéře) z Arménie, Azerbajdžánu, Bosny, Bulharska, Chorvatska, Gruzie, Itálie, Kosova, Litvy, Makedonie, Moldávie, Polska, Rumunska, Turecka, Ukrajiny a USA ! Šlo o výcvik převážně výsadkových jednotek a nácvik evakuace amerických občanů z válečné zóny. Mnoho vojáků je z „partnerských“ zemí. Otázka: „Jak rozlišit žoldáky a teroristy ?“ Účast Ázerbajdžánu a Arménie jasně ukazuje na rozšiřování amerických aktivit podél kavkazského úseku ruských hranic. Ač o letošním nejsou informace, každoročně probíhá pod vedením US Army Europe také Dynamic front (DF), zaměřený na dálkové dělostřelecké schopnosti. Bude DF snad integrováno v DE20? Tanky a děla součástí přesunů k ruským hranicím jsou. Loňský DF probíhal v Německu (Grafenwoehr), v litevské Rize a polské Toruni. Účastnilo se ho cca 3200 vojáků a pozorovatelů z 27 zemí (Azerbajdžán, Bulharsko, Kanada, ČR, Dánsko, Estonsko, Francie, Gruzie, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Severní Makedonie, Černá hora, Holandsko, Norsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie a USA).

V loňském roce proběhlo také mezinárodní cvičení Immediate Response, mnohonárodnostní spoluvedené chorvatskými a slovinskými ozbrojenými silami a US Army Europe. Proběhlo v různých částerch Chorvatska, Slovinska a Maďarska. Cvičí se logistika – rychlý přesun jednotek, výsadky, vzdušné útoky, lékařské zabezpečení a vůbec souhra mnohonárodní vojenské jednotky – batalionu, skládající se z vojáků 15 zemí.

V rámci cvičení jsou nacvičovány jak defnzívní tak i ofenzívní strategie.

Jinde po světě ale Američané provádějí další cvičné operace. „Neviditelné“ rychlé cvičné nasazení paradesantních jednotek Swift Response proběhlo v lednu a únoru v Iráku (nepochybně v souvislosti s krizí okolo vraždy generála Solejmáního). Při východní hranici Ruska mají Američané své základny v Japonsku a Jižní Koreji a zde provádějí další vojenská cvičení. Letošní jihokorejská cvičení jsou ale „ohrožena“ koronavirem!

 

Tab. 1 Popis charakteru letošních cvičení NATO

Název cvičení Popis
Cold Response Bude se konat  9-18 března v Norsku, za účasti téměř 1500 američanů z US Marine Corps, US Navy, US Army, US Air Force v kooperaci s Nory a osmi dalšími aliančními spojenci. Celkem se tohoto velkoformátového cvičení  bude účastnit 15000 ! příslušníků ozbrojených sil. Je zaměřené na operace v rámci intenzívního vojenského konflikt v extrémních podmínkách! Takových, jaké jsou v severním Rusku! Probíhá paralelně s logistickou částí cvičení DE20 a cvičením Dynamic Manta v Itálii.
Northern Viking Toto cvičení se uskutěčňuje na základě bilaterální smlouvy mezi USA a ISlandem z roku 1951. V minulosti se ho účastnily státy jako Norsko a Litva.
Swift Response Cvičení na půdě Bulharska, Chorvatska a Rumunska, procvičující pohotové letecké nasazení amerických Global Response Force do ohniska konfliktu. Jde o operativně nasazované výsadkové jednotky, jejichž část byla přednedávnem dislokovaná třeba v Kuvajtu a Iráku.Veškeré indicie nasvědčují přípravě jejich operativního nasazení proti Rusku.
DEFENDER Europe 20 Zmíněný největší přesun amerických vojenských sil na evropsku půdu. Dimenze divize. Přemisťování sil po různých cvičištích.
Trojan Footprint Je cvičení speciálních složek, rozvíjející spolupráci US Army, NATO a speciálních operačních sil evropských partnerů. Podle informací z proběhlých cvičení Trojan Footprint je zřejmé, že jde o nácvik týlových výsadkových operací v území nepřítele. Je cílené údajně primárně na Pobaltí, ale pravděpodobně může být prováděno i jinde. Účastní se ho 10 národů, mezi nimi i Ukrajina a Gruzie !Američané budou v rámci letošních cvičení dohlížet na průběh mezinárodního výsadku v Gruzii, výsadek Poláku v Litvě, a výsadek Španělů a Italů v Lotyšsku.
Saber Strike Každoroční cvičení realizované na území Estonska, Litvy, Lotyšska a Polska. Bude se ho účastnit 18000 vojáků z 19 zemí. Jde o nacvičování reakce na regionální krizové situace, sebeobranu jednotlivých členů, zabezpečení hranic a společnou „protiakci“.
Astral Knight Cvičení amerických, v Evropě dislokovaných vzdušných sil nad územím Chorvatska, Německa, Itálie a Slovinska. Jde o cvičení vzdušné a raketové „obrany“ klíčových oblastí a míst. Participují v něm US Naval Fores Europe, US Army Europe a Chorvatské vzdušné síly.
BALTOPS Každoroční spojenecké námořní cvičení v Baltském moři
Noble Partner 2020 V Gruzii se chystá cvičení spojených sil Gruzie a US Army Europe, které se letos bude konat již popáté (Vaziani a Camp Norio cvičiště v Gruzii). V minulém roce bylo podpořeno cvičením Agile Spirit (cvičení spojených sil Gruzie a US Army Europe, kterého se účastnilo cca 3300 vojáků ze 14ti aliančních a partnerských zemí Belgie, Bulharsko, Gruzie, Řecko, Litva, Lotyšsko, Černá hora, Norsko, Polsko, Rumunsko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie a USA). Letos poprvé bude řízeno mnohonárodním velením a bude zahrnovat kybernetickou bezpečnost, IT operace a elektronické zbraňové systémy.
Allied Spirit XI Americko polské cvičení, plánované na 15.22 května v Drawsko-Pomorském vojenském polygonu

 

Zpět do Evropy! V médiích se u nás z akcí NATa dozvíme ve velmi omezené míře v podstatě pouze o DE20. Na stránkách Ministerstva obrany ani AČR není o cvičení k nalezení nic! Vláda nic nekomentuje. Nic není, nic se neděje! Žádné vyjádření, oznámení veřejnosti, žádná tiskovka!

To, proč se tu a tam objeví zmínka právě o DE20 je nepochybně dáno tím, že veliká vojensko-logistická operace by byla těžko utajitelná, zatímco ostatní se utají snáze. Po silnicích, železnicí, dokonce i řekách se budou přemisťovat velká množství americké vojenské techniky. Cílovou destinací jsou pobaltské republiky. Hlavní transportní proud tak probíhá přes Německo a Polsko. Přes území ČR nicméně rovněž budou projíždět americké zbraně ze základen v jižním Německu. Transporty jsou plánovány především na noční hodiny a kolony jsou rozdrobeny do menších skupin. Snad aby nekomplikovaly dopravu, možná, aby nebudily paniku!

 

 

Pokračování příště…

 


 

 

 
 
Procházení sériíYankee go home! Aneb takový malý přehled cvičení NATO – 2. část >>

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil