Stížnost na cenzuru volebních vizitek krajských lídrů ANS

Krajským lídrům Aliance národních sil ve Středočeském kraji, v Olomouckém kraji, v Královehradeckém kraji a v Libereckém kraji byl po natočení volebních vizitek zaslán vždy vedoucím krajské redakce email (viz níže), kde jim oznamuje, že volební vizitka bude zkrácena o jisté pasáže, protože jsou údajně v rozporu s pravidly, kodexem či právním řádem. 

Českým rozhlasem připojené „argumenty“ však nejsou pravdivé – viz důkazy níže, a proto se jedná zcela jednoznačně o nepřípustnou cenzuru a svévolné porušení svobody slova, volebního zákona a Ústavy ČR. Skupina těchto samozvaných cenzorů rozhoduje v rozporu se zákonem o tom, co smí anebo nesmí zaznít v rámci volební kampaně. Tito lidé však nejsou vlastníky Českého rozhlasu, nýbrž jen pouhými a dokonce jen dočasnými zaměstnanci veřejnoprávního média a mají povinnost ctít Listinu základních práv a svobod, článek 17 (1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem. Tito cenzoři jsou ze zákona povinni respektovat rovnou volební soutěž. Pokud tak nečiní, jednají protiprávně.

 

Stížnost generálnímu řediteli ČRo ZDE

MZ ČR o vyhlašování pandemie ZDE

 

Stížnost byla zaslána také:

předsedovi Rady ČRo ZDE

předsedovi Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ZDE

 

Neuvěřitelná odpověď Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ZDE

 

 

Vizitky k poslechu ZDE

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS