Západ jako vždy zradil

Západ jako vždy zradil Sověty v kolektivní bezpečnosti proti Hitlerovi!

Ti, kdo znají paměti londýnského velvyslance SSSR Majského, vědí, jak probíhala jednání Francie a Británie s SSSR v otázce spojenectví proti Hitlerovi. Zvláště Britové se opět vyznamenali!

Na jednání do Moskvy neposlali zahraničního ministra, ani generála, poslali tam subalterního plukovníka. A jak ho poslali! Na civilním parníku Cardiff. Takže, když tam po skoro třech nedělích dojel, vše bylo jinak – a ani potom nedělal nic jiného, než brzdil a brzdil a prohlašoval,že nemá kompetence nic uzavřít. To byla přímá nahrávka na smeč k paktu Molotov-Ribbentrop. Francouzi v Moskvě poslouchali Brita.

Pokud se Sověti chtěli připravit na válku, prostě a jednoduše MUSELI uzavřít pakt s Německem, zvláště po finské válce, kdy celý Západ podporoval Finy proti Rusku. Řvali proti Rusům jako dnes! I Churchill v pamětech to přiznal!

Náš Edvard Beneš toto vše skvěle popsal ve své knize Šest let exilu. Napsal “Jak byl prohráván mír z roku 1919” a popsal celé to třeštění Západu proti sovětskému Rusku, i Churchill – než prozřel – pokládal Hitlera za hráz proti bolševismu. A když se probral, začalo být pozdě. Godzila Hitler již byla probuzena.

 

PhDr. Jiří Jaroš Nickelli

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil