Lichtensteinové v Českých zemích. Utajované styky s reichsprotektorem von Neurathem jsou hanbou české vlády, parlamentu, médií

Pan Posselt se nedávno zmínil i o tom, jak je významná historie Lichtensteinského rodu ve střední Evropě (včetně českých zemí). Lituji, že to hodnocení pan Posselt nekonkretizoval, nepřiblížil. Učiníme to za něho.

Přečtěte si více o oLichtensteinové v Českých zemích. Utajované styky s reichsprotektorem von Neurathem jsou hanbou české vlády, parlamentu, médií

Česká republika – rozbitá společnost

Před nedávnem provedli sociologové průzkum české společnosti podle zvolených skupin, které rozdělili do šesti „tříd“. Podle nich prý v Česku „elity nejsou“ (?). Je tu jen velmi majetná třída vlastníků kapitálu (to není „elita“??), pak různé stupně tzv. „střední třídy“, a potom zcela na spodní příčce tohoto pomyslného „třídního žebříku“ stojí „strádající třída“ („Sancta Simplicitas“ anebo Svatá prostoto! pravil by klasik marxismu…).

Přečtěte si více o oČeská republika – rozbitá společnost

Československá žaloba sudetských zločinů v Norimberku

Minulí i současní tzv. sudetští Němci po desetiletí zamlčují, že byli žalováni československými i spojeneckými žalobci na Norimberském soudu. Jak došlo k československé žalobě na Norimberském soudu ? Náš československý žalobce na Norimberském soudu byl generál Justiční služby JUDr. Bohuslav Ečer. Právě on dokázal z norimberských věznic expedovat válečného zločince, českého Němce K.H.Franka, a předat ho československému soudu, který ho pak v Praze odsoudil k trestu smrti za zločiny na našich národech. V Norimberku ovšem nebyl žalován pouze K.H.Frank. Na Norimberském soudu ČSR žalovala jednotlivce i celou sudetoněmeckou menšinu z individuálních i kolektivních zločinů, spáchaných v ČSR.

Přečtěte si více o oČeskoslovenská žaloba sudetských zločinů v Norimberku

Sraz sudetů v republice – protiústavní čin

Nedávno Jan Jelínek ve Slovanské vzájemnosti poukázal velmi přesně a správně na nebezpečí srazu landsmanů v naší republice (Slovanská vzájemnost, prosinec 2021, č.259, str.1.) Tento problém, jenž ohrožuje právní pořádek republiky a uráží 360 tisíc rodin pozůstalých po obětech sudetského a říšskoněmeckého řádění II. světové války a naší okupace, se dotýká všech občanů republiky. Sice tu existutuje množina kolaborantů se sudetoněmeckým landsmannschaftem, ale přes veškerou podporu vyšších míst a zaprodaných médií, nepředstavuje podstatnou část českého národa. Většina občanů republiky však k těmto aktivitám, jejich shnilé plody vyústily i opakované pochody sudeťáků a přisluhovačů z Pohořelic do Brna, v podstatě mlčí.

Přečtěte si více o oSraz sudetů v republice – protiústavní čin

Dýka do zad slovanské vzájemnosti

Minimálně od  manifestační cesty českých politiků do Moskvy po takzvaném austrohungarském vyrovnání v habsburské říši, které definitivně porobilo Slovany v zájmu uherské a rakouské nobility, v česko ruských a slovanských vztazích nebylo takové perfidní podlosti a zrady českých politiků ve vztahu k Rusku.
 

Přečtěte si více o oDýka do zad slovanské vzájemnosti

Mýtus Havla stále rozděluje národ

Na Parlamentních listech 16.11.20 ve stati „Horší než covid, větší škody“ hodnotí Ondřej Neff jak presidenta Václava Havla, tak presidenta Ing. Miloše Zemana ve vztahu k TGM (!). Dochází k podivným závěrům, které jen ilustrují rozšířenost mýtu o presidentu Havlovi.

Přečtěte si více o oMýtus Havla stále rozděluje národ

Kdo hájí Beneše a dekrety, hájí republiku Kdo haní Beneše a omlouvá sudety, je nepřítel republiky.

Současné Česko je rozděleno na tři velké tábory Jeden presidenta Beneše hájí. Druhý Beneše haní, pomlouvá a nepříčetně o něm lže. Třetí tábor je mlčící  a ten žel nevědomě nahrává pomlouvačům. V republice existují dva deklaratorní zákony: jeden i druhý praví totéž. Že TGM a Beneš se zasloužili o stát. Žádný stát světa by nemohl ustanovit takové zákony, které by stejně uznávaly zásluhy presidenta Osvoboditele i presidenta Budovatel, o němž hanobitelé tvrdí,že to byl zrádce! Odpůrci presidenta Beneše nemohou dokázat z dějin NIC se svých lží a pomluv.

Přečtěte si více o oKdo hájí Beneše a dekrety, hájí republiku Kdo haní Beneše a omlouvá sudety, je nepřítel republiky.