Vladimíra Vítová na mezinárodní konferenci o světové bezpečnosti.

Vladimíra Vítová se zúčastnila mezinárodní vědecké konference „Hybridní bezpečnost světové většiny“, kterou organizovala ruská Akademie geopolitických problémů v Moskvě.

On-line konference se zúčastnili zástupci 13 zemí (Česká republika, Finsko, Indie, Indonézie, Irán, Jemen, Jižní Afrika, Libanon, Palestina, Rakousko, Rusko Saudská Arábie, Sýrie).

 

Pozvánka na konferenci je zde:

https://akademiagp.ru/…456

 


 

Vážení přátelé,

ráda bych se věnovala identifikaci hrozeb pro Českou republiku ze strany EU a USA. A jak tyto hrozby eliminovat.

Popíšu hrozby, které ovlivňují nejen naši ekonomiku, kulturu, sociální život, bezpečnost, ale především existenci samotné České republiky.

  •  

EU realizuje politiku podle Kalergiho plánu: v EU mají vzniknout nové národy s novými jazyky v nových státech. Jde o komplexní plán genocidy národů.

Richard Mikuláš Coudenhove-Kalergi byl rakousko – uherský šlechtic s japonskými kořeny a žil v letech 1894-1972. V  roce 1922 založil hnutí „Panevropan“, které předjímalo nastolení Nového světového řádu, založeného na celosvětové federaci národů, kterou budou řídit USA. Coudenhove-Kalergi uvažuje, že by lidé budoucnosti mohli být smíšeného africko-evropsko-asijského původu. Citace: „Člověk vzdálené budoucnosti bude kříženec. Dnešní rasy padnou za oběť prostoru a času. Eurasijsko-negroidní rasa budoucnosti, vnějškově podobná staroegyptské rase, nahradí rozmanitost národů rozmanitostí osobností.“

„Spojené státy evropské“, kde již nebudou národy, mají být prvním krokem k jediné světové vládě. Kalergi chtěl evropské národy zničit rasovým míšením, a vytvořit z celé Evropy jeden stát, ve kterém by vládla panská rasa: „Židé promíšeni s bývalou aristokracií.“

Kalergi je pokládán za otce politiky EU a multikulturalismu.

Na jeho počest byla ustanovena Evropská cena a jako první ji získala Angela Merkelová v roce 2010.

Jeho teze prosazující genocidu evropských národů pomocí masové imigrace tvoří základ oficiální politiky evropských vlád, a také proevropské vlády ČR.

2)

Thomas Barnett, poradce bývalého amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda, již v roce 2002 oficiálně sdělil toto: „Konečným cílem globalizace je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku světlé hnědé rasy v Evropě. Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 milionu přistěhovalců z třetího světa. Výsledkem tak bude vznik populace s průměrným IQ 90, tedy lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost inteligentní, aby pracovali.“

Z těchto tezí vychází politika Evropské unie a také vedení všech jednotlivých států, které jsou členy EU.

 

*          *          *

 

Je nutné začít proces vyvázání ČR z globálních struktur, které v naší zemi prosazují agendu zničení suverénního národního státu a našich obyvatel.

 

1) Vystoupit z EU

Samotné vystoupení z EU není v podstatě obtížné – viz č. 50 Lisabonské smlouvy. Obtížná je ta skutečnost, že – v rámci mezinárodní dělby práce v EU  – jsou mnohé státy fakticky nesoběstačné. A to je nyní i ČR. Navíc propagandisticky uměle vypěstované proamerické (a silně protinárodní) elity a všechna média dělají vše možné, aby vystoupení země z EU bránila.

Článek 50 Smlouvy o Evropské unii stanoví postup, který umožňuje členskému státu vystoupit z EU. Členský stát, který se rozhodne vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské radě. Jakou formu k tomu zvolí, není konkrétně nijak stanoveno. Referendum není požadováno. Jednání o řádném vystoupení musí být dokončeno do dvou let od aktivace článku 50. Pokud strany během tohoto období nedosáhnou dohody, Smlouvy přestanou platit pro vystupující stát.

Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii proběhlo takto: přes 77 % hlasujících členství podpořilo – tedy jenom 42 % ze všech oprávněných voličů – tedy menšina obyvatel.

Do EU platíme daleko více než z ní dostáváme. Podle analýz světově uznávaného francouzského ekonoma  Thomase Pikettyho je pro nás členství  absolutně nevýhodné ekonomicky a ohrožuje samotnou naši existenci jako státu.

ČR vstoupilo do EU roku 2004. Dvacet let stačilo Západu, aby – v rámci EU – byla naše země totálně rozkradena a zdevastována.

 

2) Vystoupit z NATO

Vystoupení z NATO lze uskutečnit dle Washingtonské smlouvy podle článku 13: „Po dvaceti letech platnosti smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit od smlouvy rok poté, co podá oznámení o odstoupení vládě Spojených států amerických, která vyrozumí vlády ostatních smluvních stran o každém oznámení o odstoupení.“

Pod totální vliv USA – tedy do NATO – jsme v roce 1999 nevstupovali na základě referenda, ale jen z rozhodnutím malé většiny parlamentu. Podle tehdejších průzkumů veřejného mínění byla většina lidí jednoznačně proti.

NATO a EU jsou zásadním důvodem pro existenci VŠECH hrozeb pro naší zemi.

 

3) Ukončit podíl ČR na těchto projektech OSN:

– Agenda 2030 z roku 2015 (17 cílů tzv. udržitelného rozvoje), která tvrdí, že migrace je hnací silou udržitelného rozvoje.

– Pakt OSN „Migrace k náhradě původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a upadající populace.“. V této agendě je sděleno, že Evropa bude v roce 2030 „potřebovat“ 159 miliónů imigrantů.

EU zahájila již v roce 1995 postupnou strategicky řízenou imigraci do roku 2050. Projekt se jmenuje „Euro-Med“ a byl připravován s vyloučením veřejnosti. Počet „potřebných“ imigrantů do Evropy odhaduje Eurostat – pod záminkou, aby prý bylo z čeho živit evropské důchodce.

– Pakt OSN „Globální pakt o bezpečné, řízené a pravidelné migraci“ z roku 2018. Jeho cílem je urychlit masovou imigraci do EU. Migrace a sociální dávky financované daňovými poplatníky se mají změnit v „lidské právo“.

Tento pakt maže rozdíly mezi legální a ilegální migrací. Státy EU kvůli tomu musí měnit předpisy a zákony v oblasti školství, zdravotnictví, sociální legislativu atd. A také migranti dostávají volební právo. Vše na úkor vlastního obyvatelstva.

 

Jediný přirozený a přírodě neodporující směr civilizačního vývoje je solidární a hodnotově konzervativní (bez LGBT a jiných nepřirozeností) společenský systém. Zcela odmítáme vražedný neoliberální kapitalistický systém, založený na zisku za každou cenu. Jsme na rozcestí a musíme se rozhodnout, který směrem se vydáme.

První směr symbolizuje politika západoevropských mocností v rámci EU. Je postavena na principu konce národních států – jinými slovy jde o prosazování neokoloniální politiky západních mocností, tentokrát směrem na východ – a tedy v prvním plánu do střední a východní Evropy, což se týká České republiky.

Druhý směr politického vývoje reprezentuje pronárodní vize zemí BRICS, a zcela konkrétně Ruské federace. Tato vize spočívá na principu zachování národních států, podpory národního lokálního kapitálu, podpory národní lokální produkce a konec aktivní finanční podpory strategicky řízené migrace, která je financována a organizována Evropskou unií.

 

 

Praha 17. 2. 2024                                                       Vladimíra Vítová, předsedkyně ANS

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS