Otázky a odpovědi k volbám 2021

Odpovědi ANS na otázky portálu ac24.cz. Odpovídala PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.,  předsedkyně Aliance národních sil.

1) Co je vaším největším úspěchem a co byste rádi změnili?

To, že jsme od svého vzniku v roce 2018 dokázali zorganizovat funkční vlastenecké politické hnutí s jasným nekompromisním a plně resortním programem, které má zastoupení ve všech krajích. Zaplňujeme volné místo na české politické scéně – jsme konzervativní socialistický proud. Vzhledem k historii naší země je prakticky vyloučeno, aby autentický národní konzervativec neměl smysl pro socialistické hodnoty. ANS prosazuje ochranu tradičních civilizačních a přirozených hodnot – tedy tzv. hodnotový konzervatismus. Jde o návrat k osvědčeným hodnotám minulosti (což je konzervatismus) a to znamená i o návrat k sociálním výdobytkům socialistického hnutí zčásti dosaženým již před více než 100 lety, které však po roce 1989 neustále likvidují tzv. neoliberálové.

2) Má ČR přijmout euro?

V žádném případě. To by byl definitivní konec naší suverenity.

3) Má ČR vystoupit z EU?

Okamžitě! Podle všech analýz vnějších a vnitřních bezpečnostních hrozeb je největším ohrožením naší existence právě Evropská unie. EU má ve všech smlouvách (od počátku svého vzniku) stanovenou nadřazenost nadnárodních hospodářských kartelů nad národními státy! EU vyžaduje nadřazenost legislativy EU na národní legislativou. EU ovlivňuje všechny segmenty našeho života (školství – inkluze, zdravotnictví – očkování, zemědělství – platí nám za neoseté plochy a za likvidaci stád, průmysl – jsme pouhou montovnou, což je výhodné pro nadnárodní korporace, ale ne pro národní ekonomiku atd.). Do EU dáváme komplexně 5x více, než z ní dostáváme. Jsme krmelcem Evropské unie! Podle J.P. Morgan jsme byli zařazeni mezi rozvojové země, které dodávají jen suroviny bez přidané hodnoty a levnou pracovní sílu.

4) Jste pro legalizaci drog?

Ne. Drogy jsou absolutní destrukcí společnosti – vždy tam, kde je snaha ji rozbít, tak se zvažuje otázka jejich legalizace.

5) Jaký máte názor na Covid-19 a probíhající opatření. Udělali byste nyní něco jinak?

Covid je záminkou pro totální globální reset lidské společnosti. Testování, očkování, lockdowny a další opatření nemají se zdravím nic společného – naopak lidem ubližují. Pandemii de facto nevyhlásila WHO, ale WEF (Světové ekonomické fórum)! Okamžitě bychom odstoupili od všech smluv, které nutí naší zemi hrát falešnou covid – frašku.

6) Je vakcinace populace jedinou cestou, jak ukončit epidemii Covid-19? Souhlasili byste s povinným očkováním a zavedením covid pasu? 

Nejedná se o vakcínu, ale o podávání experimentální látky na genové bázi. Tento experiment má být dle EU ukončen v roce 2023, 2027 a 2030. Všechny vládní kroky související s požadavkem na vakcinaci jsou protiprávní a protiústavní! V žádném případě nesouhlasíme se zavedením covid pasu, který nemá se zdravím vůbec nic společného, ale je jedním z kroků k totální fyzické a psychické kontrole lidí.

7) Má Česko přijímat migranty?

V žádném případě! To, co se nyní označuje pojmem „migrace“ nemá s klasickou migrací vůbec nic společného, ale jedná se o strategicky řízenou migraci a nátlakovou migraci, která je organizována, placena a logisticky zabezpečována samotnou EU – viz dokument OSN: „Migrace k náhradě původního obyvatelstva“ – pod záminkou potřeby posílit pracovní síly v průmyslu náhradou za stárnoucí evropskou populaci. Strategicky řízená migrace je používána jako zbraň. Tento druh migrace má charakter dlouhodobého a pečlivě „inženýrsky“ připraveného projektu náhrady původního obyvatelstva a zabrání území.Kde ale pak bude žít my – původní obyvatelé?

8) Zadlužení Česka roste, je to správná cesta?

Zadlužování je cesta do pekel, skrze níž se stáváme otroky. Je třeba hledat příčinu problému, a ne, které daně budeme zvyšovat nebo snižovat a kolik si budeme půjčovat.

Náš systém je nastaven tak, že nedaníme práci z reálného výrobku u nás spotřebovaného! Přestali jsme provádět práce, které bychom v naší zemi zvládli. Jsme jen montovnou cizích firem a levnou pracovní silou. Státní správa přichází o daně ze skutečně kvalifikované práce a následné daně z těchto zisků!

Jsme v situaci, kdy – obrazně řečeno – diskutujeme o domě s otevřenými okny a diskuze se vede jen o tom, že když zavřeme radiátory v kuchyni, mohli bychom získat vyšší teplotu v předsíni. Celé je to ale špatně! Je třeba zavřít okna a teplo se pak dostaví. Musíme okamžitě vystoupit z EU a zavést jiný ekonomický model než liberální kapitalismus – jinak se nic nezmění. Když vystoupíme z EU, tak si můžeme sami udělat pořádek a zjednodušit státní správu atd. Pokud budeme v EU, tak to možné není – viz například zákon o státní správě a další zákony, které zvyšují astronomicky státní byrokracii.

9) Jsou podle vás porušována lidská práva v Česku?

Ano, zcela jednoznačně! Například nikdo nesmí být NIJAK!!!! nucen k očkování, které je podáním experimentální látky na genové bázi. Přístup dětí do škol nesmí být nikterak nesmyslně omezován – viz právo na vzdělání, které je jedním ze základních sociálních práv, které je v českém právním řádu zakotveno v Listině základních práv a svobod. Řešení spočívá v okamžitém zrušení absolutně nesmyslných a zdravému rozumu odporujících nařízení vlády, ministerstva školství a zdravotnictví. Justice je celkově tak nepřehledná, že se v zákonech nevyznají asi sami soudci – k porušování lidských práv dochází tím pádem velmi masivně. Je třeba zrušit nadřazenost legislativy EU nad naší národní legislativou – tedy je nutné vystoupit z EU.

10) Co považujete za největší lež, která o vás kdy byla řečena či napsána?

Že jsem měla soukromé letadlo.

11) Děláte něco konkrétního na obranu svobody projevu?

Veřejně sděluji a šířím pravdivé informace, které nikdy nezazní ze lživých mainstreamových médií.

12) Pokud byste mohli změnit jednu věc na světě, co by to bylo?

Přála bych si, aby si lidé osvěžili svoji genovou paměť a uvědomili si, že cokoliv zlého udělají druhému člověku, tak se jim vrátí desetinásobně a cokoliv udělají dobrého, tak se jim vrátí stonásobně. Kdyby se lidé rozpomněli, že tato pravda je přírodním zákonem, tak byl na světě opět ráj jako kdysi pravil klasik: „Nejprve nastal Zlatý pak věk, kdy zákona soudce člověk byl prost, neb od sebe sám ctil věrnost a právo….“

 

Celý článek s odpověďmi ostatních stran a hnutí najdete ZDE

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS