PŘÁNÍ VÁNOČNÍ od K. Haise

Nechoď Vašku s pány na led…

Známý epigram, který se stal českým příslovím. Už moje babička mi ho říkala, abych si uvědomil s kým se mám kamarádit a s kým ne. Proto bych chtěl upozornit všechny pracovníky státní správy, ať jsou v pracovním nebo ve služebním poměru, že mají být odvážní vykonávat své povolání v souladu se zákony. Buďte stateční, chovejte se podle svého svědomí, nenecháme vás padnout!

Chvilkové poblouznění z vašich kariér se dá odpustit, když opustíte tiché mlčení, egoismus, sobectví. Proto vám zdůrazňuji, proti rachotu střelných zbraní lze bojovat třeba jen šepotem. Ano není třeba rachotu, stačí šepot. Šepot, který se bude podobat šumění našich vod a hájů. Když les šumí je to známka toho, že stromy jsou zdravé a nepodléhají větru, nelámou se jim větve a kmeny se s rachotem nekácí k zemi. Když bory zašumí a voda v našich řekách zahučí, poznáme my všichni, kde domov můj….. Hučení a šumění se musí šířit v celé naší vlasti. Pak si všichni zazpíváme sborem:

 

Kde domov můj,
kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj!

————————–

Kde domov můj,
kde domov můj?
V kraji znáš-li Bohu milém,
duše útlé v těle čilém,
mysl jasnou, vznik a zdar,
a tu sílu vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy domov můj,
mezi Čechy domov můj!

 

 

S přáním šťastných a veselých svátků, vám a všem občanům České republiky přeje celé vedení

Aliance národních sil.

 


 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil