Pouť ANS do Husince 6. 7. 2020

Letos uplynulo 605 let od upálení Mistra Jana Husa v Kostnici. Setkali jsme se v místě jeho narození, abychom vzdali čest jeho památce a připomněli si význam jeho osoby a zásadní vliv na vývoj našich dějin.

Sešli jsme se na Prokopově náměstí u sochy Jana Husa, navštívili Husův dům a procházkou prošli kolem říčky Blanice a Husovy skály až k vodní nádrži Husinec. V případě nepřízně počasí bylo zajištěno posezení v hostinci, čehož jsme využili neb asi tři hodiny poprchávalo. 

Reakce jedné z účastnic, která nám byla zaslána:

„Jen takový malý postřeh… ANS není tradiční strana. Všichni členové jsou duchovně na výši a mají jasné představy. Tato strana má budoucnost, ale je potřeba propagace, protože hodně lidí ještě o této straně neslyšelo. Budoucnost této strany vidím v tom, že se přidají lidé s duchovním rozměrem a chtějí opravdovou změnu. My Slované máme tvořivost v genech, tak pojďme tvořit s touto stranou, která je tak netradiční a se srdečnými lidmi…“

Další postřeh z Husince….. „Každý pojal vzpomínku na MJH po svém. V restauraci hrála hudba, tančilo se, pilo a jedlo. Jiná skupina lidí šla na pouť ryze konzumní. Stánky s oblečením, s jídlem, pitím a ryčná hudba k tomu. Další skupina se shromáždila za domem MJH, kde probíhalo setkání s knězem – ženou z církve husitské, která vyprávěla, jak byla pozvaná k papežovi. Členové a sympatizanti ANS ale byli asi jedinými, kteří pojali vzpomínkový obřad jinak….“

 

Foto Rita Štanderová

 

 

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil