Slova Jana Ámose Komenského

Vybrané citáty J. A. Komenského

Cílem vzdělání a moudrosti je,
aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života,
po ní pak opatrně vykračoval,
pamatoval na minulost,
znal přítomnost
a předvídal budoucnost.

Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost
a nemilovat moudrost znamená stávat se hlupákem.

Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá.
Vše zkoumejte a o všem se přesvědčujte sami!

Vše ať se děje přirozeně
a násilí ať se vzdálí ze všeho,
co se děje.

Neslibuj, že něco vykonáš
a nehonos se, že jsi to vykonal,
ale ponech svým skutkům,
aby za tebe promluvily.

Kamkoliv se přimísí nějaké nařizování,
naše mysl hned pocítí odpor
a odvrací se.

Ne ze souhlasu,
ale z pochybnosti se rodí pokrok.

Chudí bez znalosti věci
jsou jen oslíky obtíženými břemeny.

Síla pravdy vyzbrojená Světlem poznání
je nepřemožitelná.

Boháči bez moudrosti,
co jiného jsou, než vepři v blátě ležící?

Jediným učitelem, který je hoden toho jména,
jest ten, který vzývá ducha svobodného přemýšlení
a rozvíjí cit osobní zodpovědnosti.

Opakování je matkou moudrosti.

Pochlebování je falešný peníz,
který udržuje při životě jen naši marnivost.

Varujte se těch,
kteří jsou podobni sloupům u cest,
jež nám ukazují kam jít,
ale samy nejdou nikam.

Činorodý život je život opravdový.
Zahálka je lidským hrobem zaživa.
Co máš udělat, do toho se dej s chutí;
co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných
a bez příčiny neodkládej.
Když můžeš někomu pomoci, učiň to s radostí.

Havraní křik „zí – tra, zí – tra”
je zaručeným pohřbem každé činnosti.

Šťastný je ten člověk,
kterého varují cizí chyby.

Veškeré kvaltování
toliko pro hovado dobré jest.

Vše na tomto světě se dá napravit
jemným teplem lásky,
jelikož jinak by to bylo nemožno.

Světlo má moc zahnat tmu
a ne naopak.
Kdekoli vzchází Světlo,
tma řídne nebo zcela mizí,
ale naopak Temnota nemá dost sil,
aby odstranila Světlo.

Osidla našeho zla:
Majetek je jistou starostí,
hodnosti prázdným dýmem,
rozkoše sladkým jedem.
Nechápající lidé se honí za stíny věcí
a rozplývají se v nich,
jsou oddáni jen sami sobě
a svým nicotnostem.

Život jeden,
ale smrtí tisíceré způsoby.
Pravda pouhá jedna,
avšak bludů jsou tisíceré podoby.

Buď příjemný a milý ve tváři,
vlídný a zdvořilý ve způsobech,
přívětivý a pravdomluvný,
vroucí a upřímný v srdci.
Miluj vše a i ty milován budeš.

Komukoliv můžeš pomoci, pomož rád!
Už dávno se hovoří o tom,
že sloužit a pomáhat jsou vlastnosti
těch nejvznešenějších povah.

Na tebe národe český a moravský, vlasti milá,
zapomenouti nemohu,
nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi Pán svěřil,
dědicem činím.
Věřím i já Bohu, že po projítí vichřic hněvu
a hříchy našimi na hlavy naše uvedené,
vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí,
ó lide český!
A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho,
co jsem po předcích svých zdědil.

Vybral Ota Veselý

 


 
 

Autor příspěvku: ans

0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Svatoslav Butora
Svatoslav Butora
21. 1. 2021 9:01

Přeji hezký den. Jsem rád, že jsem v dobré společnosti.