ČR podepsala Úmluvu o ochraně lidských práv a biomedicíně!

ČR podepsala Úmluvu o ochraně lidských práv a biomedicíně, tak ať se tím vláda laskavě řídí!

Úmluva o ochraně lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny.

Podívejte se, kdo smlouvu podepsal a ratifikoval. Budete překvapeni, kdo všechno ne. Například EU tuto smlouvu nepodepsala, ale ČR ano, a proto je absolutně protiprávní požadavek na povinné očkování!

 

Smlouva je od 4. 4. 1997 otevřena k podpisu členským státům, nečlenským státům, které se podílely na jejím vypracování, a Evropské unii a k ​​přistoupení dalších nečlenských států.

 
 
 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS