Politická orientace Aliance národních sil (vlastenecké politické hnutí ČR)

ANS je levicový národní konzervativní socialistický proud české politické scény. Vzhledem k historii naší země (např. husitství) je prakticky vyloučeno, aby autentický národní konzervativec neměl smysl pro socialistické hodnoty.

Usilujeme o  záchranu suverénního národního sociálního státu a o obhajobu historické pravdy. Prosazuje ochranu tradičních civilizačních a přirozených hodnot – tedy tzv. hodnotový konzervatismus. Jde o návrat k osvědčeným hodnotám minulosti (což je konzervatismus) a to znamená i o návrat k sociálním výdobytkům socialistického hnutí. Ty byly v naší zemi zčásti dosaženy dokonce již před více než 100 lety! Po státním převratu v roce 1989 jsou však neustále likvidovány a ničeny.

Současným cílem ANS je vytvoření celonárodní politické platformy s názvem „Za vystoupení České republiky z EU a NATO“. Proto jsme na základě analýzy programů politických stran, hnutí a spolků oslovili ty, které mají ve svém programu vystoupení z EU a NATO.

Hlavní důvod, proč jsme se rozhodli tento krok učinit, je skutečnost, že (ne)členství České republiky v EU a NATO je naprosto klíčové pro naši budoucnost a znovuobnovení suverenity. Signatáři platformy, i přes rozdílné programové body v dalších oblastech, se shodují v zásadní věci, a tím je požadavek na vystoupení naší země z těchto nadnárodních organizací.

Pokud má být Česká republika zemí, která bude opět plně suverénní a bude rozhodovat pouze sama o sobě, musí mít statut neutrální země, bez politické závislosti na EU a NATO.

Na základě odborných analýz vnitřních i vnější bezpečnostních hrozeb je největším ohrožením České republiky členství v EU a NATO. Pokud chceme, aby naše země nadále existovala, pak musíme z těchto dvou vzájemně prolnutých paktů okamžitě vystoupit!

EU je centrálně organizovaná a smluvně zaručená dominance nadnárodních finančních kartelů nad národními státy a všemi jejich demokratickými institucemi. EU zavazuje všechny státy – a to bez ohledu na podobu a složení jednotlivých národních vlád – jen k jedinému ekonomickému modelu neoliberálního (tedy finančního a mafiánského) kapitalismu.

V EU narůstá militarizmus. Lisabonská smlouva obsahuje tzv. klauzuli solidarity a potvrzuje obranu ‚evropských zájmů‘ (Hlava V). Koncepčně se tento program odrazil v institucionálním propojení bezpečnostní a zahraniční politiky EU s NATO. EU je – stejně jako NATO – militaristické politicko-hospodářské uskupení, bez transparence, bez faktické občanské participace, a nepodléhá žádnému demokratické kontrolnímu  mechanizmu, ani principům právního státu.

NATO nikdy nestálo na  tzv. morálních principech, na kterých údajně stojí západní civilizace, ale naopak zničilo poválečný moderní civilizační konsens v podobě mezinárodního práva a nahradilo ho americkými „pravidly“. NATO, které je ve vlastnictví USA, se vymklo jakékoliv národní a mezinárodní kontrole a samo sebe postavilo do role žalobce, soudce a exekutora. Členství v NATO znamená zatahování ČR do cizích válek a také hrozbu, že se ČR stane potenciálním cílem útoku od zemí, s nimiž je USA ve sporu.

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS

v Praze dne 14. 6. 2023

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS