EXANPRO – trestní oznámení č. 001/2022

Vážení adresáti,

předem sděluji, že nic nežádám, ale vzhledem k Vašim profesím, zaměření nebo zájmům o určitá témata považuji za vhodné Vás seznámit s obsahem trestního oznámení na členy vlády, funkcionáře Vojenského zpravodajství a další subjekty a osoby. Jsem plukovník ve výslužbě a bývalý příslušník Vojenského zpravodajství. Z aktivní služby jsem odešel z vlastního rozhodnutí v roce 2014 (blíže viz TrO) a v roce 2016 jsem založil odborný analytický web Exanpro.cz, kde jsem kromě jiných zpravodajských výstupů publikoval také odborné výstupy ohledně působení zpravodajských služeb včetně jejich pochybení a provinění (to se pochopitelně týkalo kauz, které se odehrály až po mém odchodu jako např. Vrbětice, operace v Libanonu atd.)

TrO jsem podal na Okresním státním zastupitelství v Benešově dne 8. července 2022. TrO důkazně popisuje spáchání několika trestných činů, z nichž jeden je podle trestního zákoníku dokonce charakterizován jako zvlášť závažný zločin. TrO č. 001/2022 je rozděleno do dvou dokumentů: základní dokumentpřílohová část o celkovém počtu 410 stran. Může se to zdát dlouhé, ale tato záležitost si vyžadovala podrobný rozbor. Oznámení jsem psal jako analytik, dále jako vyšetřovatel a samozřejmě jako poškozená osoba. TrO je proto sestaveno jako by to byl soukromý vyšetřovací spis včetně důkazních otázek pro proces dokazování a potvrzování. Oznámením se prolíná také moje osobní výpověď. V TrO je rovněž popsán tristní přístup pracovníků České televize, kteří ač mají ze zákona poskytovat veřejnou službu, tak ve svých pořadech věnovaných zablokování webů neposkytli prostor dotčené straně, ale pozvali si jen takové hosty, kteří přizvukovali druhé straně, přičemž šířili trestné pomluvy a křivá obvinění (viz též TrO).

Nikdo z pracovníků ČT se ani neptal na to, jak je možné, že když jsem ze strany vlády, Vojenského zpravodajství a dalších subjektů obviňován ze schvalování a podpory ruské agrese, dále z jakéhosi hybridního působení proti ČR ve prospěch Ruska a z toho, že jsem hrozbou pro národní bezpečnost, což je možné dle trestního zákoníku převést na trestné činy proti ČR, jež jsou těmi nejtěžšími zločiny (podrobně viz TrO), tak proč na mě státní subjekty nepodaly trestní oznámení a proč mě Policie ČR už ze své úřední povinnosti sama neprošetřuje (podrobný rozbor všeho zmíněného viz TrO). Nikomu se to nezdálo divné, natož podezřelé.

Obsah oznámení je unikátní možností seznámit se s prací bývalého vedoucího pracovníka zpravodajské služby. Je to první TrO, které jsem ve svém životě podal a hned proti státním subjektům. A jak číslo TrO napovídá, tak další oznámení budou následovat. K tomu jsem uvedl, že když mi vláda a VZ zakázaly publikovat na mém webu, tak budu publikovat pro státní zastupitelství.

Na začátku jsem uvedl, že o nic nežádám, ale pokud shledáte, že by bylo příhodné obsah TrO nebo jen některé jeho pasáže šířit dál, budu jedině rád. Můj web byl zablokován a odstraněn a do televize mě nikdo nepozve – buď se bojí, že bych jim to tam argumentačně převrátil vzhůru nohama, anebo mě považují za vyvrhele, který nemá právo se jakkoli obhajovat. Proto jakékoli šíření je v mém zájmu.

Pokud by Vás tento e-mail obtěžoval, tak mi to stručně napište. Já to budu respektovat a další případné e-maily nebudu na Vás směrovat. Pokud byste ale naopak chtěli z mé strany dostávat občasné zprávy, výstupy a aktuality z mého trestně právního tažení, tak mě o tom rovněž informujte a já Vás zařadím do skrytého adresáře.

S pozdravem

Jiří Wagner

 

Trestní oznámení Exanpro – základní dokument

Trestní oznámení Exanpro – přílohová část

 

 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS