OTEVŘENÁ VÝZVA PRO ÚSTAVNÍ ČINITELE ČESKÉ REPUBLIKY

Ústavní činitelé České republiky!

 

Voláme vás k odpovědnosti a požadujeme nápravu situace ohledně nežádoucí migrace do naší země. Tuto situaci jste sami způsobili svým nezodpovědným konáním a to navzdory přání a mínění naprosté většiny obyvatel naší země. 

My, obyvatelé České republiky, jsme vás zvolili v dobré víře, že budete hájit naše zájmy a chránit naší zemi. Vy tak však nečiníte! Proto žádáme o urychlenou nápravu situace, kterou jste sami svojí nedbalostí, ignorantstvím, zbabělostí a někteří i zlou vůlí způsobili obyvatelům České republiky. Učinili jste kroky, které jsou nebezpečné pro další existenci naší země a pro nás – vaše voliče!

 

Jako ústavní činitelé jste nereagovali na opakované žádosti nás voličů, abyste se zodpovědně zabývali globálními migračními pakty!

 

ZDROJ ZDE: kompletní informace v článku

VÝZVA poslancům PS PČR, aby odmítli Istanbulskou úmluvu, Dublin IV a Globální kompakt anebo vyhlásili jednorázové referendum na toto téma

 

Čeští ústavní činitelé, Ústava ČR vám ukládá povinnost respektovat názory a vůli obyvatel České republiky, kteří vás zvolili do funkcí – viz. Ústava ČR, Čl. 2: „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“ A proto po vás požadujeme URYCHLENĚ následující:

 

  • Vypovědět spolupráci ČR s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a zrušit všechny smlouvy mezi ČR a UNHCR o spolupráci při přesídlování uprchlíků.

 

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) působí v České republice od roku 1992.  Spolupráce mezi Českou republikou a UNHCR při přesídlování uprchlíků se datuje od roku 2005 podpisem dvoustranného Ujednání o spolupráci při přesídlování uprchlíků.  Samotný proces přesídlování se provádí prostřednictvím Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, který má pozici zprostředkovatele. Za přijetí migrantů se od r. 2008 vyplácí z Evropského uprchlického fondu finanční podpora.

 

ZDROJ ZDE: „2009 – 2022 Přesídlení – Nový začátek“

Brožura přesídlování rozšířená

 

  • Odstoupit od dokumentu „Newyorská deklarace pro uprchlíky a migranty“, kterou přijalo Valné shromáždění OSN 3. 10. 2016 a která je základní stavebním kamenem globálního paktu o migraci a globálního paktu o uprchlících

 

ZDROJ ZDE: „Newyorská deklarace pro uprchlíky a migranty“

Newyorská deklarace

 

  • Odstoupit od „Marrákešské politické deklarace“ a od „Marrákešského akčního plánu 2020“, které byly přijaty 2. května 2018 na 5. Euro-africké ministerské konferenci o migraci a rozvoji.

 

ZDROJ ZDE: kompletní informace

Prohlášení Aliance národních sil k deklaraci, přijaté na 5. Euro-africké ministerské konferenci o migraci a rozvoji v Marrákeši dne 2. 5. 2018.

 

  • Odstoupit od globálního paktu OSN o uprchlících, který byl přijat 17. 12. 2018

 

ZDROJ ZDE: kompletní informace

Co to Česko v noci odsouhlasilo? Pravda o uprchlickém paktu OSN, který odmítlo jen Maďarsko a USA

 


 

ADRESÁTI   OTEVŘENÉ   VÝZVY   PRO   ÚSTAVNÍ   ČINITELE   ČR:

Prezident ČR

Předseda Senátu PČR

Předseda PS PČR

Premiér ČR

 

 

V Praze dne 7. 1. 2019

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., Aliance národních sil, předsedkyně

JUDr. Karel Hais, Aliance národních sil, 1. místopředseda

Ing. Karel Janko, České strana národně socialistická, předseda

Benjamin Kuras, spisovatel

Jiří Černohorský, Čest, svoboda, respekt, z.s., předseda

Ivana Schneiderová, Tradiční rodina, z.s., předsedkyně

Ing. Emil Kulfánek, Český svaz bojovníků za svobodu, 1. místopředseda

Ing. Helena Ryšavá, Knihovna Miloslava Ransdorfa, z.s., předsedkyně

Ing. Ivan Kratochvíl, pplk.v.v., Českoslovenští vojáci v záloze za mír, z.s., předseda

Miroslav Starý, Severočeská pravda, vydavatel a šéfredaktor

Ing. Arnold Grega, předseda bývalého politického uskupení Hnutí 90

RNDr. Radoslav Štědroň, Strana státu přímé demokracie – Strana práce, předseda

Pavel Chrastina, hudebník, textař a publicista

Ing. Peter Harvánek, Změna pro lidi, předseda

JUDr. Klára Samková, Ph.D., Éra žen, z.s., předsedkyně


Podporují Otevřenou výzvu ústavním činitelům:

Eva Šedivá (Praha – Zbraslav), Jana Fafalová (Štěnovice), Ing. Jaroslav Martínek (Říčany u Brna), Zdenka Martínková (Říčany u Brna), Stanislav Tomáštík (Brno), Ing. Pavel Rejf, CSc. (Praha), M. Mainerová, Oldřich Mužík, Ing. A. Grummich, Michal Nagy, Ing. Jaroslav Drobný (Rakovník), Milena Jandová, Jana Zelená (Dubany), Šnajdr Petr a další…


Další podpisy budou průběžně zveřejňovány

Výzva je ke stažení ZDE

 

Chcete-li připojit svůj podpis, kontaktujte nás na některé z uvedených emailových adres:

 

  

 
 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil